Úvodní pozadí
Pozadí Mráčky

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Projekty školy > Sportovní olympiády

Sportovní olympiádyTematická část „Chci být zdravý“.

Ke spolupráci lze přizvat: kamarády z ostatních tříd, rodiče dětí (bazén, bruslení), kamarády ze základní školy v rámci spolupráce.

Kompetence a dílčí cíle

2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí se chránit

I/1 - vědět o důsledcích nedostatku pohybu pro zdraví
I/1 - vědět o udržování svého těla ve zdraví, jak předcházet nemocem

2/5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví, zdraví ostatních, přírody

I/1 - zvyšovat svoji tělesnou zdatnost
I/2 - samostatně uspokojovat svoje tělesné potřeby, podle individuálně pociťované potřeby odpočívá

4/3 Odhaduje rizika ohrožující zdraví a bezpečnost

I/4 - odhadovat rizika ohrožující jeho bezpečnost
I/4 - zvažovat situace z hlediska bezpečí

5/3 Chápe, že tělesná aktivita, spánek, zdravá výživa a odpočinek přispívají k dobré náladě, spokojenosti a zdraví

I/1 - uspokojovat osobní potřeby pohybu
I/1 - zaujímat pozitivní postoj k pohybu

5/9 Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky

V/4 - odhadovat rizika a přínosy zvažovaných řešení

Témata lze rozdělit

 • podle druhu sportu
 • podle ročního období/zimní sporty, letní sporty, olympiáda

Nabídka činností

 • diskusní, komunitní kruh
 • 5 kruhů - pět kontinentů
 • 6 barev (včetně bílé plochy) - všechny národy světa
 • vyhledávání světadílů v atlase, na globusu
 • seznámení s českou hymnou, vlajkou
 • olympijská přísaha, olympijský oheň
 • dodržování pravidel při sportu, vztahy mezi sportovci - účast sportovců, vítězství, porážka, vztahy mezi sportovci - blahopřání, omluva - chování „fair play“ - ocenění

Příklad olympijské přísahy

Slibuji, že budu závodit tak, abych nikomu neublížil. Budu dodržovat pravidla hry, nebudu se posmívat slabším a budu pomáhat ostatním.

Využití symboliky olympijských kruhů

 • výroba barevných kruhů - výtvarné, pracovní činnosti posyp moukou, pískem - nabarvit, omotávání kruhů vlnou, krepovým papírem, polepování obrázky
 • kruhy mohou být různých velikostí a barev k využití
 • přiřazování, přepočítávání, třídění
 • hry v „barevných skupinách“ vč. pohybových her
 • vytvoření vlastní vlajky (seznámení s vlajkami některých zemí)
 • podílet se na malování na tričko-dresy pro sportovce
 • třídění sportů podle různých charakteristik - pantomima, rozvoj grafomotoriky, pracovní listy
 • básničky a říkadla včetně rytmizace s pohybem
 • výroba olympijských medailí - z moduritu, keramické hlíny, modelíny, kartonu, barevného papíru
 • barevný návrh svého míče
 • kresba zážitků, oblíbeného sportu aj.
 • rytmizace slov - sporty, určování hlásky na začátku slova
 • neverbální vyjadřování - pohybem napodobení některého sportu, kreslení piktogramů - bezpečnost

Nabídky sportovních činností

 • návštěva zimního stadionu - bruslení, hokej, krasobruslení (nácvik bezpečného padání, skluzů, sbírání předmětů, podjíždění šály, jízda mez kuželkami aj.)
 • klouzání, sáňkování, bobování - určení pravidel
 • základy lyžování - chůze na lyžích i do kopce, obracení, sjezd, zacházení s hůlkami aj.
 • využití třídy pro florbal, hokej, krasobruslení s hudbou - na nohou igelitové sáčky na ponožkách
 • rytmická cvičení s říkadly, hudbou - roztleskávačky (s pompony)
 • slalom mezi kuželkami s různým stupněm obtížnosti (chůze, běh, venku i koloběžky apod.)
 • gymnastika - akrobatické cviky / váha, svíčka
 • chůze po výšené ploše
 • válení sudů, kolébka, kotoul vpřed
 • cvičení na nářadí (švédská bedna, koza, žebřík, trampolína)
 • skokanské závody - do výšky, do písku, poskoky
 • štafety družstev
 • míčové hry - florbal, vybíjená, košíková vč.nácviku driblování (vždy si určíme pravidla,upravíme prostor - bezpečnost)
 • běh - přes překážky, mezi překážkami i v přírodním terénu - orientace v prostoru
 • využití sestavy LUNA - přelézání, podlézání, chůze po zvýšené ploše
 • cvičení s míčky, overbaly - kutálení na cíl, ve dvojicích, předávaní míče - štafeta, aj.
 • hry s barevným padákem (využití metodického listu)
 • návštěva plaveckého bazénu - motivace her s cílem „bát se vody nemusíme“
 • nácvik splývání s destičkou, ponoření obličeje, hlavy
 • návštěva solné jeskyně - správné dýchání, relaxace, hry se solí s využitím kelímků, nácvik “špetky“ - solíme, poslech pohádky
 • otužování vodou a vzduchem - letní sprchování venku, otužování vzduchem - pobyt venku za každého počasí, pokud to lze, využití čističky vzduchu ve třídách
 • pěší turistika - poznávací vycházky s využitím orientační mapy, kterou si s dětmi předem naplánujeme, stopovací cesty s plněním úkolů z oblasti přírody, poznávání okolí
 • ukázka her pro “hendikepované“ kamarády - vodění kamaráda, který „nevidí“ mezi překážkami - za sebou, na slovní pokyn apod. - hmatové a dotykové hry např. s míčkem, hledá se kamarád.

Závěr: rozloučení s olympiádou, sportováním, dekorování všech zúčastněných

Silák

Chci být silák jako táta,
Sportování to mě láká!
Přeskočím překážku, každičkou laťku,
předběhnu Pepíka, doženu taťku.

Vzpěrač

Na Jirkovy svaly kdekdo zírá.
Takový kluk malý - a už vpírá!
Jirka je už takový - vzpírá se i tátovi.

Bruslení

Krásně bruslit - to nic není!
To náš pejsek dovede!
Jenom kdyby při bruslení,
nemusel stát na ledě.

Utíkaná

Utíkáme, utíkáme,
do nikoho nestrkáme!
pospícháme, pospícháme,
uděláme BÁC!

Bruslení

Jdeme bruslit, Míla volá!
Půjdeme hned,jak skončí škola.
Mráz nás kouše, brusle sviští,
vesele je na kluzišti.

Sáně

Padá sníh, padá sníh,
děti, běžte pro sáně,
pojedeme ze stráně!

Píseň: MODRÝ MÍČEK (Malým zpěváčkům)