Úvodní pozadí
Pozadí Mráčky

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Naše třídy > Koťátka

KoťátkaFotogalerie Koťátka

Přízemí zeleného pavilonu

Učitelky: Pavla Gottwaldová, Mgr. Nikola Kašparová

Asistent pedagoga: Veronika Myslivcová

Děti: 3 - 7 let

Telefonní číslo třídy: +420 770 169 198

E-mail: kotatkapohadka@seznam.cz
(POZOR! E-mail neslouží k omlouvání dětí, ale pouze k zasílání materiálů k distanční výuce či jiných elektronických dokumentů)

Provoz třídy: 6:30 - 16:00

  • Od 6:00 se mohou děti scházet ve třídě Hvězdiček (tel.: +420 770 169 199) a od 6:30 již u nás ve třídě.
  • Od 16:00 do 16:30 jsou děti ve třídě Sluníček (tel.: +420 770 169 200), kde se rozcházejí. Přecházejí tak do žlutého pavilonu již se všemi věcmi.

Děti omlouvejte na třídní telefon i formou SMS, vždy do 8:00, v 8 hodin paní učitelky hlásí aktuální stav dětí do kuchyně.

Ve školním roce 2023/24 přivítáme ve třídě 7 nových kamarádů, toho 4 dívky a 3 chlapce.

Třídu i v tomto roce budou navštěvovat 3 děti se speciálními vzdělávacími potřebami a tak je nedílnou součástí třídy i paní asistentka Veronika.

Pro děti paní učitelky Pavlína a Nikola současně s asistentkou Veronikou připravují po celý rok rozmanitý program plný zábavy a poznání. Dětem se věnují individuálně i skupinově podle jejich věku a rozvíjí jejich dovednosti.

"Rádi zpíváme, tvoříme, tančíme, cvičíme a poznáváme svět. Dětem se snažíme zprostředkovat poznání zejména získáním vlastních zkušeností a to prožitkem. U dětí předškolního věku se zaměřujeme na rozvoj předškolních dovedností a znalostí formou hry. Děti vedeme k upevňování sociálních vztahů nejen pro příjemně strávený čas ve školce, ale i k životu mimo ni. Podporujeme u dětí obratnost a správné držení těla využitím tělovýchovného náčiní, zdravotních cviků, sportovních aktivit, zahrady a dostatkem spontánního pohybu v průběhu celého dne. Během roku organizujeme akce, ve kterých se můžeme společně setkat s rodiči, jako je například den zdraví, vánoční besídka, velikonoční tvoření nebo oslava Dne rodin."