Úvodní pozadí
Pozadí Mráčky

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Projekty školy > Den země

Den zeměČasový harmonogram - 1 - 2 týdny, třídění odpadů celoročně

Příloha ke Školnímu vzdělávacímu programu

Kompetence předškolního dítěte

 • Rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
 • Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech
 • Dovede vyvinout úsilí, vytrvá u činnosti a dokončuje ji
 • Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou
 • Cítí k přírodě zodpovědnost a nepoškozuje ji
 • Má touhu poznávat

Dílčí cíle

 • Rozvíjet všechny smysly - hmat ruky, nohy
 • Skládat části z celků
 • Přistupovat tvořivě ke skutečnosti
 • Hledat podobnost, shodu
 • Pojmenovat a určovat věci a jevy kolem sebe
 • Vědět, že každá činnost přináší důsledky
 • Vykonávat činnosti podporující zdraví společenství, v němž žije

Návrhy činností

1. Smetáci uklízejí město

Vyrobené loutky třídí odpady do kontejnerů podle barvy - papír, umělé hmoty a sklo za zpěvu písně Smetáci. Třídění odpadů v MŠ, společné vynášení koše (pochopení významu při činnosti hřbitov věcí).

2. Tykadla

Bosou nohou určí dítě materiál (hlína, šišky, písek, větvičky, kamínky, tráva, květy, škeble...).

Rukou naslepo určí přírodniny obsažené v pytlíku (zrní, škeble, květy, ořechy, listy, kameny, větvičky, mech...).

3. Detektiv

Podle části nacházíme celek - větvička - strom, list - strom, květ - květina

4. Pexeso

Najdeme stejnou věc (přírodninu), kterou jsme hmatem našli podle látkou - větvička - větvička...

5. Kouzlo šedé kaše

Vyrábíme recyklovaný papír.

Pomůcky: síta v rámečku, noviny, houbičky, válec, mixér, miska na hmotu - přáníčka pro maminky.

6. Paleta života naší zahrady

Vyhledáváme a nalepujeme přírodní materiály na připravenou paletu.

Pomůcky: karton, štítky, mapka zahrady

7. Hřbitov věcí

Shromáždíme různorodého materiálu, nakreslíme na čtvrtku (paměť), umístíme materiál do síťky z pytloviny. Děti síťku zakopou, označí tabulkou třídy a po čase zjišťují, co se rozložilo. Můžeme rozklad sledovat i několik let.

8. Pitíčka

Vybereme si mističky nebo je pro ptáčky vyrobíme (miska s kamenem pro ptáčka).

9. Každý trochu jinak

Uklidíme část zahrady, pramen, potůček…

10. Náš strom

Děti si vyberou strom na zahradě, o který budeme celý rok pečovat (hrabání listí, zalévání, okopávání).

11. Náš záhonek

Děti si společně vysadí sazeničky na svůj záhonek a pečují o něj.

12. Žížaly

Pozorování žížalích chodbiček ve velké sklenici s pískem a hlínou. Pozorování žížal pod mikroskopem. Vystřihování žížal z papíru, šití žížal z látky, vlny…

13. Frotáž

Děti si přes tenký papír kopírují strukturu kmene, hledají podle nakreslené struktury kmen.

14. Domečky

Celoroční třídění odpadů (podle finančních možností zakoupení barevných košů, třídění ve třídě, společné vynášení košů do barevných kontejnerů).

15. Naučná stezka

Využití naučné stezky Zlatý vrch, výlet do přírody.

Písně:

Travička zelená, Tancovala žížala
My jsme dva smetáci (Brno, Kamarádi), Vrby se nám zelenají
Na tom pražským mostě, Máj, máj, máj zelená se háj

Básně, říkadla:

Žížalička lezla líně, Pampelišky, píseň Smetáci
Barvy v přírodě, Jen si děti všimněte

Použitá literatura:

 • Ekologická výchova v MŠ, 50 nápadů pro děti k ochraně Země
 • N. Blaheyová: Kudy z nudy, Hokusy, pokusy