Úvodní pozadí
Pozadí Mráčky

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Cheb
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 20 Cheb

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace
  26. dubna 39
  350 02 Cheb

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace
  26. dubna 39
  350 02 Cheb

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí - pátek (září - červen)
  6:00 - 16:30 hodin

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 354 433 154
  mobilní telefon: +420 777 102 339

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.skolkapohadka.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace
  26. dubna 39
  350 02 Cheb

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  info@skolkapohadka.cz

 • 4.8 Datová schránka

  4xzkmv8

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 

6. IČO

70987327

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: info@skolkapohadka.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 4xzkmv8

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace, 26. dubna 39, 350 02 Cheb

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřskou školou Cheb, 26. dubna 39, příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.