Úvodní pozadí
Pozadí Mráčky

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality > Odkaz na předzápis a informace k předzápisu a zápisu do MŠ pro školní rok 2024/25

Odkaz na předzápis a informace k předzápisu a zápisu do MŠ pro školní rok 2024/25Vážení rodiče,

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít v době od 22.04. 2024 do 03.05.2024 Elektronický předzápis.

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz  stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-26-dubna

Program vás navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva pediatra, ...), a pak vše, v době řádného zápisu 13.05.2024 - 15.05.2024 denně od 8:00 do 12:00, osobně doručit do MŠ. 

V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

!POZOR! Elektronický předzápis neznamená přijetí dítěte do MŠ!

K řádnému zápisu rodiče přinesou: vyplněnou žádost o přijetí, rodný list dítěte a potvrzení o očkování od pediatra.

Očkování není nutné u dětí, které budou plnit ve školním roce 2024/25 povinnou předškolní docházku.

K zápisu se dostaví rodiče spolu s dětmi. 

 

V případě, že nevyužijete  elektronického  předzápisu, můžete si žádost osobně vyzvednout v kanceláři školy.

Vyplněné dokumenty je, kromě výše uvedeného, také možné doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky MŠ; 2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce; 3. poštou; 4. do schránky MŠ.

Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od tří let, ale mohou se přijímat i děti mladší, a to na základě rozhodnutí ředitelky školy. Dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ právní nárok (zákon č. 561/2004 Sb. § 34).

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z níže uvedených kritérií:

  1. Dítě s povinností předškolního vzdělávání s trvalým pobytem ve spádové oblasti - děti narozené do 31. 8. 2019
  2. Dítě s trvalým pobytem ve spádové oblasti/ věk dítěte - dosažení věku 4 let do 31.8.2024; - dosažení věku 3 let do 31.8.2024
  3. Dítě s povinností předškolního vzdělávání s trvalým pobytem v jiné spádové oblasti - děti narozené do 31. 8. 2019
  4. Dítě s trvalým pobytem v jiné spádové oblasti/ věk dítěte - dosažení věku 4 let do 31.8.2024; - dosažení věku 3 let do 31.8.2024

Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu na úřední desce MŠ a webových stránkách školy pod přiděleným registračním
číslem, které obdrží žadatel při zápisu.
Předpokládané datum zveřejnění je 5. 6. 2024.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. Posuzovány budou žádosti, které budou podány v řádném termínu zápisu (včetně doloženého očkování).