Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky  č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim. Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 12.00 hodin.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte od 11.30 do 11.45 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Odhlašování stravného

Ze stravování je zákonný zástupce povinen omluvit dítě do 12.00 předcházejícího dne. Pokud dítě náhle onemocní, může si rodič první den nemoci vyzvednout jídlo do čistých nádob ve třídě dítěte v době podávání oběda od 11.30 do 11.45 hod. Také odchod po obědě (bez odpolední svačiny) musí rodič hlásit den předem do 12 hod osobně, SMS zprávou, e-mailem nebo telefonicky na číslo 777 102 339. Pokud nebude dítě včas omluveno, rodiče hradí celodenní stravné, protože je nutné naplánovat potřebné množství surovin k vaření. Neodhlášené obědy propadají.

Podávání svačin: 08.30 – 09.00 hod., 14.15 – 14:50 hod

Podávání obědů: 11.30 – 12.00 hod

Telefonní čísla na třídy jsou:

Koťata - 770 169 198, Hvězdičky - 770 169 199, Sluníčka - 770 169 200, Berušky - 770 169 201, Medvídci - 770 169 202, Motýlci - 770 169 203

Pokud se nedovoláte, volejte vedoucí školní jídelny na tel. 777 102 339 . Výjimečně volejte na pevnou linku.

354 433 154 - mateřská škola
354 433 153 - vedoucí školní jídelny

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Revitalizace zahrad