Škola uzavřela smlouvu s Městem Cheb. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele bezúplatně vykonávat v souladu se směrnicí č. 20/2021 Vnitřní oznamovací systém města Chebu a zřízených příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů. Směrnici i přístup naleznete na stránkách města www.cheb.cz.