O mateřské škole

V naší mateřské škole je cílem všech dospělých, aby se zde Vaše dítě cítilo příjemně a šťastně. Vytvoříme mu laskavé a podnětné prostředí, které má svá pravidla a kde budeme v dítěti upevňovat pocit jistoty a bezpečí.

Pro život dítěte má předškolní vzdělávání velký význam, neboť poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většina toho, co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé.

Cíl mateřské školy

Cílem mateřské školy není vyrovnat výkony dětí, ale vyrovnat jejich vzdělávací šance.

V mateřské škole zajišťujeme příznivé podmínky pro všestranný rozvoj dítěte. Vedeme děti k osvojení základů zdravého životního stylu. Učíme děti pečovat o své zdraví, zdraví přírody i zdravým vztahům mezi dětmi.

Tělesné zdraví, dostatek pohybu a zdravá výživa

 • Máme dostatek prostoru a vybavení pro sportování ve třídách i na školní zahradě (sportovní sestavy, provazové žebříky, dostatek náčiní, skákací míče, chůdy, overbally, skluzavky apod.). Nejvíce si zasportujeme v tělocvičně, hale,na zahradě, na hřišti ZŠ a na sportovním areálu Krajinky.
 • V jídelníčku nechybí dostatek ovoce, zeleniny, vlákniny, saláty.  K pití nabízíme vodu a neslazené čaje.
 • Listopad je u nás „Měsícem zdraví". Připravujeme pro děti bohatý program, hry např. „Doktora se nebojíme" - hry s budoucími zdravotními sestřičkami, nácvik čistění zubů . Vyvrcholením je „Den zdraví" pro děti, rodiče i veřejnost spojený s ochutnávkou zdravé výživy.
 • Děti si samy mohou zvolit množství jídla podle potřeby a chuti, mohou se kdykoliv napít ze svého hrnečku a mají k dispozici  ovoce.
 • Na pití během dne si děti mohou vybrat čaj nebo čistou vodu.

Duševní zdraví a pohoda

 • Hru považujeme za hlavní činnost dítěte a prostředek poznání.
 • Podporujeme dětskou zvídavost přípravou různých pokusů a experimentů (pozorování přírodnin pod lupou apod.).
 • Poznání rozvíjíme prostřednictvím konkrétních prožitků dětí např. návštěva zvířátek v DDM, návštěva pracoviště rodičů, školního statku. Snažíme se, aby každé dítě dosáhlo maxima svých schopností.
 • Děti se samy podílejí na vytváření pravidel chování ve třídě, nakreslí si je.
 • Respektujeme osobnost a jedinečnost vašeho dítěte a posilujeme jeho sebevědomí
 • Vytváříme příležitosti pro aktivitu, humor i lásku, zkrátka příjemnou a tvůrčí atmosféru, ve které má dítě chuť se učit a poznávat nové věci.

 Zdraví přírody

 • Vytváření pocitů odpovědnosti za stav naší planety, získání povědomí o významu přírody pro život člověka.
 • Děti si uvědomují, že způsob jakým se lidé chovají, ovlivňuje stav přírody. Děti se učí chránit přírodu, pečovat o zahradu, květiny v mateřské škole a na záhonku na školní zahradě. Snaží se přírodě porozumět.
 • Děti zjišťují, že zdravý člověk může vyrůstat jen ve zdravé přírodě.
 • Třídíme odpad