Sluníčka

Přízemí žlutého pavilonu

Učitelky: Mgr. Ludmila Mračková, Romana Lukešová, Jindřiška Loudová

Děti: 3 - 7 let

Provoz třídy: 6:00 Medvídci - oranžový pavilon, 6:30 - Sluníčka, od 15:30, do 16:00 třída Berušek, od 16:00 do 16:30 zelený pavilon Hvězdičky

Telefonní číslo třídy: +420 770 169 200

Třídu Sluníček navštěvuje 24 dětí. Z toho je 14 chlapců a 10 dívek. V tomto školním roce se přivítalo ve třídě 9 nových kamarádů.

Do třídy chodí společně děti zpravidla 3 - 6 leté. 8 dětí je 3 - 4 letých, 8 dětí 4 - 5 letých, 7 dětí 5 - 6 letých a 1 dítě 6 leté.

Pro děti připravuje paní učitelka Romanka a Liduška zajímavý a rozmanitý program. Rádi malujeme, zpíváme, hrajeme a posloucháme pohádky, cvičíme a tančíme. Každý si vybere, co ho nejvíce baví. Při hrách a dalších činnostech procvičujeme s dětmi výslovnost a rozvíjíme slovní zásobu dětí. Do her zařazujeme pokusy a experimentování. Protože máme ve třídě děti různých národností, vedeme děti k tomu, aby odlišnosti chápaly  jako přirozené, obohacující.

Od 4 let zařazujeme grafomotorická cvičení k uvolnění prstů jako přípravu na psaní a jazykové rozcvičky. Nezapomínáme také na  nadané děti, rozvíjíme jejich zájmy, přirozenou zvídavost a kreativitu Vytváříme příznivé klima ve třídě a podporujeme pěkné vztahy mezi dětmi a vzájemnou pomoc a empatii. Chceme, aby se u Sluníček cítili všichni bezpečně a příjemně.

 Naše téma      ČAS VŮNĚ JABLÍČEK

Co se naučíme: 

  • příběh ,,O jabloňce,,
  • vycházka k zahrádkám s ovocnými stromy
  • písnička ,,Pod naším okýnkem,,
  • říkadlo ,,Byla jedna babka,,
  • modelování, tiskání
  • pozorování , zkoumání přírodnin
  • určování počtu do šesti
  • třídění podle barvy- červená, žlutá, zelená
  • cvičení s papírovou koulí, pohybová hra ,,Na ježka,,
  • grafomotorická cvičení, uvolňovací cviky rukou

 

24.9. dopoledne přijede do školky Rytmická show - 60 Kč