Motýlci

1. patro oranžového pavilonu

Učitelky: Inka Červenková a Petra Dlugošová

Asistent pedagoga: Silvie Phiová Petelíková

Děti: 3 - 6 let

Provoz třídy: 7:00/7.30. - 16:00

Telefonní číslo třídy : +420 770 169 203. Od 16.00. do 16.30 je k dispozici telefon třídy Hvězdičky +420 770 169 199, kde je konečná služba.

Ve šk.roce 2020/2021 jsme přivítali 13 nových kamarádů. Celkem nás je 22 dětí, 11 chlapců a 11 dívek. Předškoláků je 7, prostředňáčků 7 a 8 "malíčků". Jsme "ŠKOLKA OTEVŘENÁ PRO VŠECHNY", proto naši třídu navštěvují i děti se speciálními potřebami. Pomáhá nám asistentka pedagoga. Paní učitelky připravují pro děti pestrý program. Trochu cvičení, trochu zpívání i tancování, trochu malování a vyrábění a samozřejmě i trochu zkoumání a poznávání. S předškoláky se pravidelně připravujeme na vstup do školy procvičováním grafomotoriky, rozvíjením předmatematických i předčtenářských dovedností. Snažíme se aby se děti v naší třídě cítily bezpečně a těšily se k nám.

 Sledujte pravidelně nástěnku v šatně a tento web. 

CO PŘIPRAVUJEME:

Ve čtvrtek 6.5.2021 jedeme ZA ZVÍŘÁTKY na statek Dolní Dvory. odjíždíme v 8.45.hodin, v autobuse je třeba mít roušku. Dejte dětem do batůžku pláštěnku a pití, sáček na odložení roušky.  Vybíráme 20,- Kč. 

 

NAŠE TÉMA :    "Maminka má děťátko, kočička má koťátko"

1.týden od 3.5. - "RODINA, MAMINKA "-  (v neděli 9.5. je "Den matek") - budeme si povídat o rodině, o jejich členech, jaká mají jména, co dělají...otom, jak je maminka krásná, hodná a pracovitá. Připravíme pro ní překvapení, ale víc už neprozradíme. Budeme samozřejmě cvičit, skládat a kreslit, plnit různé úkoly. 

2.týden od 10.3. - "DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎATA" - ve čtvrtek 6.5. pojedeme za  zvířátky na statek. To co uvidíme, to si nakreslíme, zacvičíme, pojmenujeme. Budeme se učit znát jejich názvy a jejich mláďata. Vysvětlíme si hospodářský význam. Možná si o nich i zahrajeme pohádku.