Motýlci

1. patro oranžového pavilonu

Učitelky: Inka Červenková a Šárka Sabadinová

Asistent pedagoga: Silvie Phiová Petelíková

Děti: 3 - 6 let

Provoz třídy: 7:00/7.30. - 16:00

Telefonní číslo třídy : +420 770 169 203. Od 16.00. do 16.30 je k dispozici telefon třídy Hvězdičky +420 770 169 199, kde je konečná služba.

Ve šk.roce 2020/2021 jsme přivítali 13 nových kamarádů. Celkem nás je 22 dětí, 12 chlapců a 10 dívek. Předškoláků je 8, prostředňáčků 7 a 7 "malíčků". Jsme "ŠKOLKA OTEVŘENÁ PRO VŠECHNY", proto naši třídu navštěvují i děti se speciálními potřebami. Pomáhá nám asistentka pedagoga. Paní učitelky připravují pro děti pestrý program. Trochu cvičení, trochu zpívání i tancování, trochu malování a vyrábění a samozřejmě i trochu zkoumání a poznávání. S předškoláky se pravidelně připravujeme na vstup do školy procvičováním grafomotoriky, rozvíjením předmatematických i předčtenářských dovedností. Snažíme se aby se děti v naší třídě cítily bezpečně a těšily se k nám.

Celoročně připravujeme spoustu akcí, tak pravidelně sledujte nástěnku v šatně a tento web.

CO PŘIPRAVUJEME:

Vzhledem k situaci žádáme rodiče, aby vstupovali do budovy se zakrytými dýchacími cestami a vydezinfikovali si ruce ( I S DĚTMI). Děkujeme za pochopení.

Začínáme v úterý 1.září, těšíme se.

Téma na tento týden:

,,Jablíčko, jablíčko vykouzlí nám zdravíčko"

•vycházka k zahrádkám s ovocnými stromy 

•třídění podle barvy-zelená, žlutá, červená 

•grafomotorická cvičení,uvolňovací cviky rukou

•vytvoříme si společně jabloň-budeme malovat vodovkami a otiskávat jablíčka

•naučíme se říkadlo ,,Byla jedna babka"

Aktuality:

24.9.- dopoledne-rytmická show-vybíráme 60Kč