Motýlci

1. patro oranžového pavilonu

Učitelky: Inka Červenková a Petra Dlugošová

Asistent pedagoga: Silvie Phiová Petelíková

Děti: 3 - 6 let

Provoz třídy: 7:00/7.30. - 16:00

Telefonní číslo třídy : +420 770 169 203. Od 16.00. do 16.30 je k dispozici telefon třídy Hvězdičky +420 770 169 199, kde je konečná služba.

Ve šk.roce 2020/2021 jsme přivítali 13 nových kamarádů. Celkem nás je 22 dětí, 11 chlapců a 11 dívek. Předškoláků je 7, prostředňáčků 7 a 8 "malíčků". Jsme "ŠKOLKA OTEVŘENÁ PRO VŠECHNY", proto naši třídu navštěvují i děti se speciálními potřebami. Pomáhá nám asistentka pedagoga. Paní učitelky připravují pro děti pestrý program. Trochu cvičení, trochu zpívání i tancování, trochu malování a vyrábění a samozřejmě i trochu zkoumání a poznávání. S předškoláky se pravidelně připravujeme na vstup do školy procvičováním grafomotoriky, rozvíjením předmatematických i předčtenářských dovedností. Snažíme se aby se děti v naší třídě cítily bezpečně a těšily se k nám.

 Sledujte pravidelně nástěnku v šatně a tento web. 

CO PŘIPRAVUJEME:

Vzhledem k situaci žádáme rodiče, aby vstupovali do budovy se zakrytými dýchacími cestami respirátorem FFP2 nebo jednorázovou zdravotnickou rouškou a vydezinfikovali si ruce ( I S DĚTMI). Děkujeme za pochopení.

25.2. bude v naší třídě KARNEVAL - téma : "I nám sluší dlouhé uši..." - připravte dětem masku zvířátka, budeme mít zvířátkový karneval. Děkujeme.

 

NAŠE TÉMA :   8.2. - 19.2. - "Za zviřátky do pohádky" - nejdříve si popovídáme o pohádkách, které mají děti nejraději. Proto dejte dětem do školky jejich nejoblíbenější knížku, založíme si knihovničku...1.týden nás bude provázet pohádka "O budce" a 2. týden "O Koblížkovi".. pohádky se djí dramatizovat s maňásky, jako herci s rekvizitami. Vložíme do nich písničky i taneček. budeme malovat, vyrábět. Předmatematické schopnosti budeme rozvíjet pojmy nad, pod, za, před, v ....v prostoru i v ploše. Předškoláci se pokusí vyprávět pohádku před spaním.