Motýlci

1. patro oranžového pavilonu

Učitelky: Inka Červenková a Šárka Sabadinová

Asistent pedagoga: Silvie Phiová Petelíková

Děti: 3 - 6 let

Provoz třídy: 7:30 - 16:00

Telefonní číslo třídy : +420 770 169 203. Od 16.00. do 16.30 je k dispozici telefon třídy Hvězdičky +420 770 169 199, kde je konečná služba.

Ve šk.roce 2019/2020 jsme přivítali 7 nových kamarádů. Celkem nás je 21 dětí, 10 chlapců a 11 dívek. Předškoláků je 12, prostředňáčků 6 a 3 "malíčci". Jsme "ŠKOLKA OTEVŘENÁ PRO VŠECHNY", proto naši třídu navštěvují i děti se speciálními potřebami. Pomáhá nám asistentka pedagoga. Paní učitelky připravují pro děti pestrý program. Trochu cvičení, trochu zpívání i tancování, trochu malování a vyrábění a samozřejmě i trochu zkoumání a poznávání. S předškoláky se pravidelně připravujeme na vstup do školy procvičováním grafomotoriky, rozvíjením předmatematických i předčtenářských dovedností. Snažíme se aby se děti v naší třídě cítily bezpečně a těšily se k nám.

Celoročně připravujeme spoustu akcí, tak pravidelně sledujte nástěnku v šatně a tento web.

Od 18.5. 2020 se otevírá školka s přísnějšími hygienickými opatřeními v omezeném provozu. Naše třída ( Motýlci, Koťátka a Hvězdičky) je v provozu od 7.00 do 16:00 hod. Třída Medvídků je od 6.30 do 16.00 hod. Ve třídě může být 15 dětí. Děti musí být přihlášeny předem.

Skupina musí zůstávat stejná. Děti, které budou nastupovat později, půjdou do dalších tříd.

Po domluvě s rodiči postupně nastupují děti zaměstnaných rodičů. Děti umisťujeme do tříd podle délky pobytu tak, jak přicházejí. Složení tříd nelze  měnit z hygienických důvodů, proto možná vaše dítě nebude ve své třídě. Máme snížený počet zaměstnanců, proto žádáme o pochopení.

Těšíme se na vás, i když máme starost o zdraví dětí i zaměstnaců. Společně to určitě zvládneme.

CO PŘIPRAVUJEME:

Téma tohoto týdne máme "Těšíme se na léto". Budeme si povídat o znacích léta. Naučíme se společně básničku o létě, vyrobíme si sluníčko s duhou a budeme hrát pohybové hry venku na naší zahradě.