Motýlci

1. patro oranžového pavilonu

Učitelky: Inka Červenková a Petra Dlugošová

Asistent pedagoga: Silvie Phiová Petelíková

Děti: 3 - 6 let

Provoz třídy: 7:00/7.30. - 16:00

Telefonní číslo třídy : +420 770 169 203. Od 16.00. do 16.30 je k dispozici telefon třídy Hvězdičky +420 770 169 199, kde je konečná služba.

Ve šk.roce 2020/2021 jsme přivítali 13 nových kamarádů. Celkem nás je 22 dětí, 11 chlapců a 11 dívek. Předškoláků je 7, prostředňáčků 7 a 8 "malíčků". Jsme "ŠKOLKA OTEVŘENÁ PRO VŠECHNY", proto naši třídu navštěvují i děti se speciálními potřebami. Pomáhá nám asistentka pedagoga. Paní učitelky připravují pro děti pestrý program. Trochu cvičení, trochu zpívání i tancování, trochu malování a vyrábění a samozřejmě i trochu zkoumání a poznávání. S předškoláky se pravidelně připravujeme na vstup do školy procvičováním grafomotoriky, rozvíjením předmatematických i předčtenářských dovedností. Snažíme se aby se děti v naší třídě cítily bezpečně a těšily se k nám.

 Sledujte pravidelně nástěnku v šatně a tento web. 

CO PŘIPRAVUJEME  :

PROSBA : prosíme rodiče, zda by si nevzali ve středu 30.6. děti domů po obědě, popř. šly děti naposled do školky v úterý. Musíme vyklidit třídu Medvídci z technických důvodů. Děti budou spojené... dle situace od oběda či již od rána.  Ukončení školního roku si uděláme s dětmi v úterý. Děkujeme za pochopení.

V pátek 25.6. se sejdeme s předškoláky v 17.00.hod ve školce . Půjdem na pohár a hledat poklad !!! 

V pondělí 28.6. přijede do školky naše oblíbené DIVADLO LETADLO a zahraje nám "Letní příběh" - vybíráme 50,- Kč.

 

NAŠE TÉMA :  

Přejeme všem krásné léto !!!

 

 Mš je v červenci uzavřena. Srpnový provoz probíhá na 3 třídách. Předem přihlášení Motýlci začínají spolu s Medvídky ve třídě Motýlci. 16.8. se přesunou do Berušek. Ke změně může dojít.