Medvídci | 17. mateřská škola Plzeň 

Přízemí oranžového pavilonu

Učitelky: Bc. Eva Fikejzová, Nikola Škrdlová

Asistentka: Anna Hudečková

Děti: 3 - 7 let

Provoz třídy: 6:00 - 15:30

Telefonní číslo: +420 770 169 202 (na toto tel. číslo můžete omlouvat nepřítomnost svého dítěte i formou SMS, vždy den předem!)

Třídu Medvídků tvoří celkem 23 dětí. Z toho 10 dívek a 13 chlapců. V tomto školním roce jsme přivítali 9 nových kamarádů.

Jsme "ŠKOLKA OTEVŘENÁ PRO VŠECHNY", proto i naši třídu navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro děti v průběhu celého roku připravujeme zajímavý a pestrý program. Malujeme, zpíváme, hrajeme si, posloucháme pohádky, cvičíme a tančíme. Každý si vybere, co ho baví, co má rád. Dětem se věnujeme individuálně a skupinově. Činnosti a aktivity přizpůsobujeme věku dětí, jejich schopnostem a zájmům. Důraz klademe především na děti předškolního věku, které připravujeme na vstup do školy.

V letošním školním roce se zaměříme na zdokonalování pohybových schopností a rozvoj pohybových dovedností dětí. Děti se v průběhu roku naučí samostatně obsloužit, budou získávat a upevňovat hygienické návyky. Seznámí se s ekologií, přírodou - naučí se ji chránit.

 

Co se děje u Medvídků:

Méďa Béďa a maškarní rej

  • prostorové vztahy – před, na, vedle
  • grafomotorika – šašci, konfety
  • geometrické tvary (šašek, klaun)
  • kresba, malba – postava šaška nebo jiná karnevalová maska
  • šaškův čepec – malba, stříhání, mačkání papíru, lepení.....
  • manipulace s míči různých velikostí - koulení, házení