Medvídci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přízemí oranžového pavilonu

Učitelky: Bc. Eva Fikejzová, Nikola Škrdlová

Asistentka: Barbora Listíková

Děti: 3 - 7 let

Provoz třídy: 6:00 - 15:30

Telefonní číslo: +420 770 169 202 (na toto tel. číslo můžete omlouvat nepřítomnost svého dítěte i formou SMS, vždy den předem!)

Třídu Medvídků tvoří celkem 23 dětí. Z toho 11 dívek a 12 chlapců. V tomto školním roce jsme přivítali 8 nových kamarádů.

Jsme "ŠKOLKA OTEVŘENÁ PRO VŠECHNY", proto i naši třídu navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Pro děti v průběhu celého roku připravujeme zajímavý a pestrý program. Malujeme, zpíváme, hrajeme si, posloucháme pohádky, cvičíme a tančíme. Každý si vybere, co ho baví, co má rád. Dětem se věnujeme individuálně a skupinově. Činnosti a aktivity přizpůsobujeme věku dětí, jejich schopnostem a zájmům. Důraz klademe především na děti předškolního věku, které připravujeme na vstup do školy.

V letošním školním roce se zaměříme na zdokonalování pohybových schopností a rozvoj pohybových dovedností dětí. Děti se v průběhu roku naučí samostatně obsloužit, budou získávat a upevňovat hygienické návyky. Seznamí se s ekologií - přírodou, naučí se ji chránit.

 

Co se děje u Medvídků:

Méďa Béďa zahradník

  • seznámíme se s přínosem zahrádky pro člověka i pro živočichy
  • budeme poznávat plody zahrádky – ovoce, zeleninu
  • poznáme některé "obyvatele" zahrádek – ježka, myš, šneka, žížalu, drobné ptactvo
  • budeme rozlišovat barvy, vzhled a vůni ovoce a zeleniny
  • zazpíváme si písničky s doprovodem rytmických nástrojů, zatančíme si, naučíme se říkanky s pohybem
  • vyzkoušíme netradiční výtvarné techniky
  • při vycházce zamíříme k zahrádkářské kolonii - budeme pozorovat stromy, keře, záhony; práci dospělých 
  • při pobytu venku budeme pečovat o naši zahradu - hrabáním listí, péčí o květinový záhon, pozorováním drobného hmyzu, ... 

 

Aktuality:

24.9.2020 - dopoledne Rytmická show ve školce - vybíráme 60,-Kč