Medvídci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přízemí oranžového pavilonu

Učitelky: Bc. Eva Fikejzová, Nikola Škrdlová

Asistentka: Anna Hudečková

Děti: 3 - 7 let

Provoz třídy: 6:00 - 15:30

Telefonní číslo: +420 770 169 202 (na toto tel. číslo můžete omlouvat nepřítomnost svého dítěte i formou SMS, vždy den předem!)

Třídu Medvídků tvoří celkem 23 dětí. Z toho 10 dívek a 13 chlapců. V tomto školním roce jsme přivítali 9 nových kamarádů.

Jsme "ŠKOLKA OTEVŘENÁ PRO VŠECHNY", proto i naši třídu navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro děti v průběhu celého roku připravujeme zajímavý a pestrý program. Malujeme, zpíváme, hrajeme si, posloucháme pohádky, cvičíme a tančíme. Každý si vybere, co ho baví, co má rád. Dětem se věnujeme individuálně a skupinově. Činnosti a aktivity přizpůsobujeme věku dětí, jejich schopnostem a zájmům. Důraz klademe především na děti předškolního věku, které připravujeme na vstup do školy.

V letošním školním roce se zaměříme na zdokonalování pohybových schopností a rozvoj pohybových dovedností dětí. Děti se v průběhu roku naučí samostatně obsloužit, budou získávat a upevňovat hygienické návyky. Seznámí se s ekologií, přírodou - naučí se ji chránit.

 

Co se děje u Medvídků:

 

Méďa Béďa a Mikuláš, čertíci i andělé

 • námětová hra na čerty a anděly
 • seznámení se se zvyky a tradicemi
 • básničky s pohybem a písničky
 • překonávání strachu z čerta a Mikuláše
 • uvolňování mluvidel
 • pohybová improvizace
 • otiskování, obkreslování, modelování, stříhání
 • grafomotorika - malba štětcem
 • cvičení se šátky, s punčochou
 • prostorové konstruování, využití nového materiálu
 • hledání cest v prostoru, na ploše

 

 

Aktuality:

Vybíráme příspěvek SRPŠ.

 

Fotografování dětí - sada fotografií (portrét + postava) se ODKLÁDÁ !!! Náhradní termín včas oznámíme.

Děkujeme za pochopení.