Medvídci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přízemí oranžového pavilonu

Učitelky: Bc. Eva Fikejzová, Nikola Škrdlová

Děti: 3 - 7 let

Provoz třídy: 6:00 - 15:30

Telefonní číslo: +420 770 169 202 (na toto tel. číslo můžete omlouvat nepřítomnost svého dítěte i formou SMS, vždy den předem!)

Třídu Medvídků navštěvuje celkem 24 dětí. Z toho 11 dívek a 13 chlapců. V tomto školním roce jsme přivítali 8 nových kamarádů.

Pro děti připravujeme zajímavý a rozmanitý program. Malujeme, zpíváme, hrajeme si, posloucháme pohádky, cvičíme a tančíme. Každý si vybere, co ho baví, co má rád. Dětem se věnujeme individuálně a skupinově. Činnosti a aktivity přizpůsobujeme věku dětí, jejich schopnostem a zájmům. Důraz klademe především na děti předškolního věku, které pečlivě připravujeme na vstup do školy.

V letošním školním roce se zaměříme na zdokonalování pohybových schopností a rozvoj pohybových dovedností dětí. Děti se v průběhu roku naučí samostatně obsloužit, budou získávat a upevňovat hygienické návyky. Seznamí se s ekologií - přírodou, naučí se ji chránit.

 

Aktuality:

Od 18.5. 2020 se otevírá školka za přísnějších hygienických opatření v omezeném provozu.

Třída Medvídci je v provozu od 6:30 do 16:00. Ve třídě může být 15 dětí. Skupina je neměnná. 

Po domluvě s rodiči postupně nastupují děti zaměstnaných rodičů. Děti umisťujeme do tříd podle délky pobytu tak, jak přicházejí. Složení tříd nelze  měnit z hygienických důvodů, proto možná vaše dítě nebude ve své třídě. Děkujeme za pochopení. 

 

Od 22.6. si s dětmi budeme povídat o tom, Co se děje v trávě. Léto je tady, a tak si povíme, co nás v létě baví? Popíšeme znaky daného ročního období. Seznámíme se s některými lučními květinami, s drobnými živočichy, hmyzem. Při pobytu na zahradě je budeme aktivně vyhledávat, pozorovat pomocí lupy, popíšeme jejich vzhled. Procvičíme smysly (hmat, zrak, čich, chuť), jemnou motoriku, znalost barev, budeme zpívat a tančit. Co nehjvíc času společně prožijeme venku, na naší zahradě.

 

V úterý, 30.6.2020, se od 16:30 uskuteční rozloučení s předškoláky naší třídy na zahradě MŠ. Těšíme se na setkání.