Koťátko2KOŤÁTKA

 

Přízemí zeleného pavilonu

 

Učitelky: Pavla Gottwaldová, Mgr. Nikola Kašparová

Asistent pedagoga: Veronika Myslivcová 

Děti: 3 - 7 let

Telefonní číslo třídy: +420 770 169 198 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
            (POZOR! E-mail neslouží k omlouvání dětí, ale pouze k zasílání materiálů k distanční výuce či jiných elekronických dokumentů)

Provoz třídy:

Pondělí + Středa + Pátek : 6:30- 15:30

Úterý + Čtvrtek: 6:30-15:00 

Od 6:00 se mohou děti scházet ve třídě Sluníček (tel.: +420 770 169 200)
a odpoledne jsou děti od 15:00/16:00 do 16:30 ve třídě Hvězdiček (tel.: +420 770 169 199), kde se rozcházejí. 

Děti omlouvejte na třídní telefon i formou SMS, vždy do 8:00, kdy paní učitelky hlásí aktuální stav dětí do kuchyně.

Třídu Koťátek navštěvuje 21 dětí. Z toho je 10 chlapců a 11 dívek.

V tomto školním roce jsme přivítali 6 nových kamarádů, z toho 3 děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pro děti paní učitelky Pavlína a Nikola současně s asistentkou Veronikou připravují po celý rok rozmanitý program plný zábavy. Dětem se věnujeme individuálně i skupinově podle jejich věku a rozvíjíme jejich dovednosti. Rádi zpíváme, malujeme, tančíme, posloucháme pohádky a poznaváme svět. .U dětí předškolního věku se zaměřujeme na rozvoj předškolních dovedností a znalostí formou hry. Děti povedeme k upevňování sociálních vztahů pro příjemně strávený čas ve školce. Podporujeme u dětí obratnost a správné držení těla využíváním tělovýchovného náčiní, zdravotních cviků, stadionu, zahrady a dostatkem spontánního pohybu. 


FOTOGRAFOVÁNÍ 30. 3. 2023

Na nástěnce v šatně naleznete nabídku na individuální focení dětí.
Prosíme, nahlaste, zda máte o focení zájem, a kterou sadu fotografií chcete objednat.
Fotografování je dobrovolné.
Platba proběhne až při převzetí hotových fotografií.

  "... JAK SI VLASTNĚ POVÍDÁTE?"

Na přelomu března a dubna si budeme povídat o domácích zvířatech a téma zahájíme výletem do střediska ekologické výchovy- školní statek v Dolních dvorech. Zde prožijeme dopoledne plné přímého kontaktu se zvířátky a z toho budeme čerpat náledledující dny v MŠ (budeme si na zvířátka hrát, nějaké si zkusíme vyrobit, naučíme se pojmenovat celou zvířecí rodinu, budeme si o nich zpívat a téma zvířat propojíme i s rozvojem předškolních dovedností). Navštívíme i DDM Sova, kde si prohlédneme další zvířátka a svezeme se na ponících. Postupně se se zvířátky přesuneme až k oslavě Velikonoc:)