Koťátko2KOŤÁTKA

 

Přízemí zeleného pavilonu

 

Učitelky: Pavla Gottwaldová, Bc. Nikola Kašparová

Děti: 3 - 7 let

Telefonní číslo třídy: +420 770 169 198 

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
            (POZOR! E-mail neslouží k omlouvání dětí, ale pouze k zasílání materiálů k distanční výuce či jiných elekronických dokumentů)

Provoz třídy:

Pondělí + Středa : 6:30- 15:30

Úterý + Čtvrtek + Pátek: 6:30-15:00 

Od 6:00 se mohou děti scházet ve třídě Medvídků (tel.: +420 770 169 202)
a odpoledne jsou děti od 15:00/16:00 do 16:30 ve třídě Hvězdiček (tel.: +420 770 169 199), kde se rozcházejí. 

Děti omlouvejte na třídní telefon i formou SMS, vždy den předem. Pokud Vaše dítě onemocní, můžete si první den jeho nepřítomnosti přijít pro oběd do 11:15 do provozní budovy s vlastní nádobou.

 

NUTNÉ: Vzhledem k aktuální situaci je povinné vstupovat do prostor mateřské školy v respirátoru (doprovodná osoba)
               a vydezinfikovat si u vchodu ruce!!!

 

Třídu Koťátek navštěvuje 24 dětí. Z toho je 12 chlapců a 12 dívek.
V tomto školním roce přivítáme 17 nových kamarádů.

Pro děti paní učitelky Pavlína a Nikola připravují po celý rok rozmanitý program plný zábavy. Dětem se věnujeme individuálně i skupinově podle jejich věku a rozvíjíme jejich dovednosti. Rádi zpíváme, malujeme, tančíme, posloucháme pohádky a poznaváme svět. .U dětí předškolního věku se zaměřujeme na rozvoj předškolních dovedností a znalostí formou hry. Děti povedeme k upevňování sociálních vztahů pro příjemně strávený čas ve školce. Podporujeme u dětí obratnost a správné držení těla využíváním tělovýchovného náčiní, zdravotních cviků, stadionu, zahrady a dostatkem spontánního pohybu. 

 

Co nás čeká?

Od 26.1. do 30.1.2022 je třída Koťátek z důvodu rizikového kontaktu Covid-19 v karanténě. 

"Zima nás baví... "

1. týden budeme pozorovat zimní počasí

 • Pokusíme se přivolat mrazíky hrou na mrazíky, aby nám vydržel ještě chvíli sníh (při hře zapojení básničky)
 • Zatančíme si na zimní písničku "Mráz, mráz, mráz, letí kolem nás"
 • Procvičíme stříhání při tvorbě vločky (obtížnost dle věku dítěte)
 • Vyzkoušíme srovnat příběh o sněhulákovi podle toho, jak to šlo za sebou (časová posloupnost stavby sněhuláka)
 • S předškoláky se zaměříme na hlásku na začátku slova a vyzoušíme, jak jsme na tom s počítáním 

2. týden budeme zkoumat, jak žijí ptáčci v zimě

 • hned v pondělí zjistíme, co všechno už o ptáčcích víme a co ještě ne (co chceme v týdnu objevovat)
 • vytvoříme společnou výtvarnou práci "Jak si žijí ptáčci v zimě", kde vyzkoušíme různé výtvarné techniky a výsledek uvidíte v pátek ve vestibulu 
 • zahrajeme si na ptačí ozvěnu, kdy budeme opakovat správný rytmus podle klavíru 
 • vyzkoušíme si po skupinkách vytvořit hnízda z různých materiálů a vytvořená hnízda následně využijeme ve hře "Do hnízda"
 • budeme kontrolovat krmítka na zahradě a v nejbližším okolí a případně je budeme doplňovat slunečnicí 
 • naučíme se poznat pár ptáčků podle toho, jak vypadají a o každém z nich budeme vyhledávat informace v obrázkových knížkách (s předškoláky nalezené informace zkusíme zapsat v obrázcích/znacích)
 • během procházek budeme poslouchat zpěvy ptáčků a hledat, kde mají ptáčci vytvořená hnízda
 • naučíme se písničku "Přiletěla vrána..." s pohybovou hrou a drobným protažením 
 • s nejmenšími dětmi zkusíme zakreslit let ptáčka po cestičce, s prostředními let nad vlnovkou a s předškoláky zkusíme vyplnit ptačí peříčko šikmými čarami

3. týden budeme i nadále objevovat svět ptáčků

 • v tomto týdnu se zaměříme na prostorovou orientaci
 • připomeneme si pojmy "na", "pod", "vedle", "u", ve spojitosti s polohou ptáčka na krmítku 
 • s předškoláky vyzkoušíme směry "nahoru", "dolu", "vpravo", "vlevo", při určování směru letu ptáčka
 • na nejmenší děti čekají pojmy "nahoře"/ "dole" 
 • protože už některé ptáčky známe, zkusíme je poznat v hádankách 
 • stále budeme doplňovat ptáčkům do krmítek zobání 
 • budeme "pozorovately" krmítek a hledat objevené ptáčky na krmítku v encyklopediích
 • zacvičíme si jako ptáčci (vyzkoušíme různé skoky a přeskoky, lety a přistání)
 • vyrobíme si svého ptáčka