Koťátko2KOŤÁTKA

Společné foto první den

Přízemí zeleného pavilonu

 

Učitelky: Pavla Gottwaldová, Bc. Nikola Kašparová
Asistent pedagoga: Veronika Myslivcová

Děti: 3 - 7 let

Telefonní číslo třídy: +420 770 169 198 

Provoz třídy: 6:30 - 16:00

Od 6:00 se mohou děti scházet ve třídě Medvídků (tel.: +420 770 169 202)
a odpoledne jsou děti od 16:00 do 16:30 ve třídě Hvězdiček (tel.: +420 770 169 199), kde se rozcházejí. 

Děti omlouvejte na třídní telefon i formou SMS, vždy den předem. Pokud Vaše dítě onemocní, můžete si první den jeho nepřítomnosti přijít pro oběd v 11:30.

 

NUTNÉ: Vzhledem k aktuální situaci je povinné vstupovat do prostor mateřské školy v roušce (doprovodná osoba)
               a vydezinfikovat si u vchodu ruce!!"
              Každé dítě si přinese čistou roušku v podepsaném igelitovém sáčku, kterou předá do třídy.  

 

Třídu Koťátek navštěvuje 21 dětí. Z toho je 10 chlapců a 11 dívek.
V tomto školním roce přivítáme 4 nové kamarády. 
Naši třídu navštěvují 3 děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pro děti paní učitelky Pavlína a Nikola včetně paní asistentky Veroniky připravují po celý rok rozmanitý program plný zábavy. Dětem se věnujeme individuálně i skupinově podle jejich věku a rozvíjíme jejich dovednosti. Rádi zpíváme, malujeme, tančíme, posloucháme pohádky a poznaváme svět. .U dětí předškolního věku se zaměřujeme na rozvoj předškolních dovedností a znalostí formou hry. Děti povedeme k upevňování sociálních vztahů pro příjemně strávený čas ve školce. Podporujeme u dětí obratnost a správné držení těla využíváním tělovýchovného náčiní, zdravotních cviků, stadionu, zahrady a dostatkem spontánního pohybu.

 

AKTUALITY:


VYBÍRÁME PŘÍSPĚVĚK SRPŠ
400KČ 

Na výtvarné pomůcky, dárky a nové hračky do naší třídy na školní rok 2020/2021
Veškeré využití vybraných financí prochází řádným účetnictvím
Více informací u paních učitelek


FOCENÍ DĚTÍ SE KVŮLI SOUČASNÉ SITUACI ODKLÁDÁ 

Jakmile bude stanoven nový termín, tak ho včas zveřejníme.


  "ČERTI V PEKLE, TI SE RADUJÍ"

  • Zahrajeme si námětovou hru "Na peklo"

  • Vyrobíme si rekvizity ke hře

  • Připravíme si pro Mikuláše, čerta a anděla písničku a básničku

  • Vyrobíme si čerta i Mikuláše