Koťátka

Přízemí zeleného pavilonu

Učitelky: Pavla Gottwaldová, Denisa Hrubová

Asistent pedagoga: Veronika Myslivcová

Děti: 3 - 7 let

Provoz třídy: 6:30 - 16:00

Telefonní číslo třídy: +420 770 169 198

Od září 2019 se děti omlouvají na třídní telefon i formou SMS, vždy den předem, 16:00 - 16:30 je k dispozici telefon třídy Hvězdiček, kde je konečná služba +420 770 169 199, od 6:00 - 6:30 je k dispozici telefon třídy Medvídků, kde začíná ranní provoz.

Třídu Koťátek navštěvuje 22 dětí. Z toho je 10 chlapců a 12 dívek. V tomto školním roce jsme přivítali 7 nových kamarádů.

Pro děti paní učitelky Pavlína a Denisa připravují po celý rok rozmanitý program plný zábavy. Dětem se věnujeme individuálně i skupinově podle jejich věku, dovedností. Rádi zpíváme, malujeme, tančíme, posloucháme pohádky a poznaváme svět. U dětí předškolního věku se zaměřujeme na rozvoj předškolních dovedností a znalostí formou hry. V letošním roce se zaměříme na děti s logopodickými  vadami a v každém pavilonu připravujeme logopedický kroužek ,,Povídálek". S mladšími dětmi začneme procvičovat grafomotorická cvičení, podporovat konstruktvní schopnosti a dovednosti využíváním vhodných stavebnic. Dále podporujeme u dětí obratnost a správné držení těla využíváním tělovýchovného náčiní, zdravotních cviků, stadionu, zahrady a dostatkem spontánního pohybu.

 

Od 18.5. 2020 se otevírá školka s přísnějšími hygienickými opatřeními v omezeném provozu. Některé třídy od 6.30 do 16.00 hod a některé s provozem od 7.00 do 15.30 hod.

Po domluvě s rodiči postupně nastupují děti zaměstnaných rodičů. Děti umisťujeme do tříd podle délky pobytu tak, jak přicházejí. Složení tříd nelze  měnit z hygienických důvodů, proto možná vaše dítě nebude ve své třídě. Máme snížený počet zaměstnanců, proto žádáme o pochopení.

 

Děti ze třídy Koťátek, které nastupují 18. 5. 2020 jsou umístěny v oranžovém pavilonu v 1. patře ve třídě Motýlků.

 

Těšíme se na vás, i když máme starost o zdraví dětí i zaměstnaců. Společně to určitě zvládneme.