Koťátko2Koťátka

Společné foto první den

Přízemí zeleného pavilonu

 

Učitelky: Pavla Gottwaldová, Bc. Nikola Kašparová

Asistent pedagoga: Veronika Myslivcová

Děti: 3 - 7 let

Telefonní číslo třídy: +420 770 169 198

 

Provoz třídy: 6:30 - 16:00

Od 6:00 se mohou děti scházet ve třídě Medvídků (tel.: +420 770 169 202) a odpoledne jsou děti od 16:00 do 16:30 ve třídě Hvězdiček (tel.: +420 770 169 199), kde se rozcházejí. 

Děti omlouvejte na třídní telefon i formou SMS, vždy den předem. Pokud Vaše dítě onemocní, můžete si první den jeho nepřítomnosti přijít pro oběd v 11:30.

 

NUTNÉ: Vzhledem k aktuální situaci je povinné vstupovat do prostor mateřské školy v roušce (doprovodná osoba)
               a vydezinfikovat si u vchodu ruce!!"
              Každé dítě si přinese čistou roušku v podepsaném igelitovém sáčku, kterou předá do třídy.  

 

Třídu Koťátek navštěvuje 21 dětí. Z toho je 10 chlapců a 11 dívek.
V tomto školním roce přivítáme 4 nové kamarády. 
Naši třídu navštěvují 3 děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pro děti paní učitelky Pavlína a Nikola včetně paní asistentky Veroniky připravují po celý rok rozmanitý program plný zábavy. Dětem se věnujeme individuálně i skupinově podle jejich věku a rozvíjíme jejich dovednosti. Rádi zpíváme, malujeme, tančíme, posloucháme pohádky a poznaváme svět. .U dětí předškolního věku se zaměřujeme na rozvoj předškolních dovedností a znalostí formou hry. Děti povedeme k upevňování sociálních vztahů pro příjemně strávený čas ve školce. Podporujeme u dětí obratnost a správné držení těla využíváním tělovýchovného náčiní, zdravotních cviků, stadionu, zahrady a dostatkem spontánního pohybu.

 

OD PONDĚLÍ  21.9.2020 VYBÍRÁME 60 Kč NA RYTMICKOU SHOW,

KTERÁ BUDE PROBÍHAT VE ČTVRTEK 24.9.2020 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH V PROSTORÁCH MŠ.

 

 21.- 25. 9. 2020    "Jablíčko se kutálelo, vůbec ho to nebolelo"                                DONÉST DO MŠ JEDNO JABLÍČKOJABLÍČKO

 • Tento týden se zaměříme na ovoce, které známe ze zahrádky (především jablko- hruška- švestka)
 • Jednotlivé druhy ovoce budeme pozorovat jak z venku, tak jak vypadají uvnitř
 • Nebude chybět ani ochutnávat vybraných druhů ovoce a to poslepu
 • Děti si vyzkouší poznat ovoce pouze hmatem 
 • Během ranních aktivit si budeme hrát na obchod, kde si děti budou moct zakoupit různé potraviny (dostupné především ovoce)
 • Společně vytvoříme jednu velku jabloň - vyzkoušíme si malovat vodovkami, otiskávat ovoce, vystřihávat podle šablony
 • Zahrajeme si pohybové hry, ve kterých se pracuje s ovocem - například. kompot
 • Při cvičení si vyzkoušíme lézt po žebřinách a sbírat z nich jablíčka, budeme válet sudy jako hruška a vyrosteme od semínka až po velký strom 
 • Vyzkoušíme si spojit stejné druhy ovoce, zahreslit čáry žebříku na strom a roztřídit jablíčka různých velikostí
 • Budeme zpívat písničky "Měla babka" a "Koulelo se koulelo" a naučíme se básničky "Jablíčko se kutálelo" a "Byla jedna babka"
 • Při zpěvu písniček si vyzkoušíme hrát i na hudební nástroje a ve čtvrtek k nám do školky dorazí "Rytmická show"
 • Během pobytu venku se budeme věnovat péči o naší zahrádku (hrabat listí, sbírat jablíčka pod jabloní) a během procházky po okolí budeme hledat ovocné stromy v zahrádkách