cartoon-cat-in-rainbow-socks-clip-art-43579 

Koťátka

 IMG 20190110 104749 resized 20190115 011032698

O nás

  • Přízemí zeleného pavilonu

Učitelky: Pavla Gottwaldová, Denisa Hrubová

  • Děti: 3 - 7 let

Provoz třídy:   6:30-15:30

Tel. číslo třídy:+420 770 169 198

- od září 2018 se děti omlouvají na třídní telefon i formou SMS, vždy den předem, 16:00-16:30 je k dispozici telefon třídy Medvídků, kde je konečná služba +420 770 169 202

Třídu  Koťátek navštěvuje 26 dětí.Z toho je 13 chlapců a 13 dívek.

V tomto školním roce jsme přivítali 5 nových kamarádů. 

Pro děti paní učitelky Pavlína a Denisa připravují po celý rok rozmanitý program plný zábavy. Dětem se věnujeme individuálně i skupinově podle jejich věku, dovedností. Rádi zpíváme, malujeme, tančíme, posloucháme pohádky a poznaváme svět. U dětí předškolního věku se zaměřujeme na rozvoj předškolních dovedností a znalostí formou hry. V letošním roce se zaměříme na děti s logopodickými  vadami a v každém pavilonu připravujeme logopedický kroužek ,,Povídálek". S mladšími dětmi začneme procvičovat grafomotorická cvičení, podporovat konstruktvní schopnosti a dovednosti využíváním vhodných stavebnic. Dále podporujeme u dětí obratnost a správné držení těla využíváním tělovýchovného náčiní, zdravotních cviků, stadionu, plaveckého bazénu, zahrady a dostatkem spontánního pohybu.

Těšíme se na spolupráci!

 

Co připravujeme:

TÉMA: Pojďme spolu do pohádky

- Poslech čtené pohádky- O šípkové Růžence, O Popelce, O Sněhurce

- grafomotorika- trny (st.děti), kruh (ml.děti)

- hraní sluchových a zrakových her -hry s oříšky

- rozvoj předmatematických představ- hledání cest, posloupnost děje

- námětové hry- ,,Na království"

- hraní pohybových her- ,,Na krále", ,, Pavoučka", ,,Na sochy"

- pohádkové cvičení- pruprávné a zdravotní cviky s kroužky

- O Sněhurce- seznámení a nácvik básně s pohybem

- zpěv pohádkových písní, královský bál

- Království šípkové Růženky- společná práce ve skupině- seznámení s technikou ,,houbičkování", malba temperovými barvami, skládání z papíru- květ, vytrhávání a lepení- rozvoj jemné motoriky

- Princezny a princové- pracovní činnost, lepení celku z částí

 


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revitalizace zahrad