cartoon-cat-in-rainbow-socks-clip-art-43579 

Koťátka

 

O nás

  • Přízemí zeleného pavilonu

Učitelky: Pavla Gottwaldová, Denisa Hrubová

  • Děti: 3 - 7 let

Provoz třídy:   6:30-15:30

Tel. číslo třídy:+420 770 169 198

- od září 2018 se děti omlouvají na třídní telefon i formou SMS, vždy den předem, 16:00-16:30 je k dispozici telefon třídy Medvídků, kde je konečná služba +420 770 169 202

Třídu  Koťátek navštěvuje 26 dětí.Z toho je 13 chlapců a 13 dívek.

V tomto školním roce jsme přivítali 5 nových kamarádů. 

Pro děti paní učitelky Pavlína a Denisa připravují po celý rok rozmanitý program plný zábavy. Dětem se věnujeme individuálně i skupinově podle jejich věku, dovedností. Rádi zpíváme, malujeme, tančíme, posloucháme pohádky a poznaváme svět. U dětí předškolního věku se zaměřujeme na rozvoj předškolních dovedností a znalostí formou hry. V letošním roce se zaměříme na děti s logopodickými  vadami a v každém pavilonu připravujeme logopedický kroužek ,,Povídálek". S mladšími dětmi začneme procvičovat grafomotorická cvičení, podporovat konstruktvní schopnosti a dovednosti využíváním vhodných stavebnic. Dále podporujeme u dětí obratnost a správné držení těla využíváním tělovýchovného náčiní, zdravotních cviků, stadionu, plaveckého bazénu, zahrady a dostatkem spontánního pohybu.

Těšíme se na spolupráci!

 

Co připravujeme:

 

Téma:  JABLÍČKO SE KUTÁLELO, VŮBEC HO TO NEBOLELO!

- poznání jablíčka všemi smysly, třídění, počítání  jablíček

- Nácvik písně ,,Maluje Sluníčko"

- malba jabloně a jablíčka temperovými barvami

- ,,Bedýnka plná jablíček"- dechové cvičení, algoritmy

- Zdravotní cviky s papírovými jablíčky

- PH- Hledám, hledám jablíčko- znát předložky a vědět, kdy je správně použít

- Grafomotorika- ,,Košík ovoce"- křížené čáry

- seznámení s básničkou ,,Jablíčko se kutálelo..", hry s padákem

- rozvoj předmatematických dovedností- hledání cest

 

 ČT 27.9. DIVADLO- VODNICKÁ POHÁDKA              VYBÍRÁME 45KČ

 V PONDĚLÍ 24.9. DEJTE PROSÍM DĚTEM DO ŠKOLKY JEDNO JABLÍČKO, BUDEME HO POTŘEBOVAT JAKO POMŮCKU K TÉMATU!!! 

DĚKUJEME!

 4.10.2018 od 15:00 ve třídě Medvídků se koná schůzka SRPŠ s besedou s dětskou knihovnicí a výstavou dětské literatury

-Sběr kaštanů a žaludů

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revitalizace zahrad