Hvězdičky

1. patro zeleného pavilonu

Učitelky: Vlaďka Kukučková, Aneta Holarová

Děti: 3 - 7 let

Provoz třídy: 7:00 - 16:30

Telefonní číslo třídy: +420 770 169 199 (na toto číslo můžete omlouvat nepřítomnost svého dítětě i formou SMS, vždy den předem!)

Třídu Hvězdiček navštěvuje celkem 24 dětí. Z toho 15 dívek a 9 chlapců. V tomto školním roce jsme přivítali 11 nových kamarádů.

Pro děti připravuje paní učitelka Vlaďka a Aneta zajímavý a rozmanitý program. Rádi malujeme, zpíváme, hrajeme si, posloucháme pohádky, cvičíme a tančíme. Každý si vybere, co ho nejvíc baví. Při hrách a dalších činnostech procvičujeme s dětmi výslovnost a rozvíjíme slovní zásobu dětí. Do her zařazujeme pokusy a experimentování. Dětem se věnujeme individuálně a skupinově, dle jejich věku, schopností a zájmů. Klademe  důraz především na děti předškolního věku, které pečlivě připravujeme na vstup do školy.

V letošním školním roce se zaměříme na rozvoj správné výslovnosti, obohacování slovní zásoby a na rozvoj grafomotorických dovedností dle zpracované metodiky. Budeme rozvíjet jemnou motoriku jako podporu řečových i konstruktivních schopnosti a dovedností využíváním vhodných stavebnic - stavbou podle plánků. Součástí každodenních činností ve školce bude spontánní pohyb, sportování s využitím tělovýchovného náčiní se zameřením na správné držení těla.

 

Od 18.5. 2020 se otevírá školka s přísnějšími hygienickými opatřeními v omezeném provozu. Naše třída ( Hvězdičky i Koťátka / zelený pavilon ) nejsou v provozu z dúvodu havárie topení. Zapsané děti chodí do třídy Medvídků a Motýlků ( oranžový pavilon ), které jsou v provozu od 6.30 do 16.00 hod. Ve třídě může být 15 dětí. Děti musí být přihlášeny předem.

Skupina musí zůstávat stejná. Děti, které budou nastupovat později, půjdou do dalších tříd. Děti nastupující od 1.6. 2020 nastoupí do třídy Berušek (žlutý pavilon).

Po domluvě s rodiči postupně nastupují děti zaměstnaných rodičů. Děti umisťujeme do tříd podle délky pobytu tak, jak přicházejí. Složení tříd nelze  měnit z hygienických důvodů, proto možná vaše dítě nebude ve své třídě. Máme snížený počet zaměstnanců, proto žádáme o pochopení.

Od 22.6. si s dětmi budeme povídat o tom, Co se děje v trávě. Léto je tady, a tak si povíme, co nás v létě baví? Popíšeme znaky daného ročního období. Seznámíme se s některými lučními květinami, s drobnými živočichy, hmyzem. Při pobytu na zahradě je budeme aktivně vyhledávat, pozorovat pomocí lupy, popíšeme jejich vzhled. Procvičíme smysly (hmat, zrak, čich, chuť), jemnou motoriku, znalost barev, budeme zpívat a tančit. Co nejvíc času společně prožijeme venku, na naší zahradě.

Četba knížky: Pohádky a hry s bylinkami