Hvězdičky

                        

 1. patro zeleného pavilonu

Učitelky: Vlaďka Kukučková, Sarah Staňková

Děti: 3 - 7 let

Provoz třídy: 7:00 - 16:30

Telefonní číslo třídy: +420 770 169 199 (na toto číslo můžete omlouvat nepřítomnost svého dítětě i formou SMS, vždy den předem!)

Třídu Hvězdiček navštěvuje celkem 24 dětí. Z toho 12 dívek a 12 chlapců. V tomto školním roce jsme přivítali 8 nových kamarádů.Pro děti připravuje paní učitelka Vlaďka a Sára zajímavý a rozmanitý program. Rádi malujeme, zpíváme, hrajeme si, posloucháme pohádky, cvičíme a tančíme. Každý si vybere, co ho nejvíc baví. Při hrách a dalších činnostech procvičujeme s dětmi výslovnost a rozvíjíme slovní zásobu dětí. Do her zařazujeme pokusy a experimentování. Dětem se věnujeme individuálně a skupinově, dle jejich věku, schopností a zájmů. Klademe  důraz především na děti předškolního věku, které pečlivě připravujeme na vstup do školy.

V letošním školním roce se zaměříme na rozvoj správné výslovnosti, obohacování slovní zásoby a na rozvoj grafomotorických dovedností dle zpracované metodiky. Budeme rozvíjet jemnou motoriku jako podporu řečových i konstruktivních schopnosti a dovedností využíváním vhodných stavebnic - stavbou podle plánků. Součástí každodenních činností ve školce bude spontánní pohyb, sportování s využitím tělovýchovného náčiní se zameřením na správné držení těla.

Můžete psát na náš e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  (POZOR! E-mail neslouží k omlouvání dětí, ale pouze k zasílání materiálů k distanční výuce či jiných elekronických dokumentů)

 

 DŮLEŽITÉ INFORMACE 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY - Jídlo přihlašujeme v 8:00, proto potřebujeme KAŽDÝ DEN DO 8:00 vědět jaká bude docházka dítěte.

                Další bruslení bude 28.2.2023.

 

NAŠE TÉMA:

,,POVÍDÁM,POVÍDÁM POHÁDKU"

  • ,,O Koblížkovi "    ,,Tři medvědi "
  • poslech čtené pohádky, dramatizace pohádek, vyprávění pohádky
  • porovnávání předmětů  malý x velký, malý - větší - největší
  • hledání cest v prostoru
  • výroba leporela a koblížku, ochutnání koblížku
  • grafomotorická cvičení, Půjdem spolu do pohádky - píseň
  • ,,Koblížek se kutálí " - cvičení s míčem