Hvězdičky

                       

118943617 2949657778595792 1666751403698636917 n

1. patro zeleného pavilonu

Učitelky: Vlaďka Kukučková, Aneta Holarová

Děti: 3 - 7 let

Provoz třídy: 7:00 - 16:30

Telefonní číslo třídy: +420 770 169 199 (na toto číslo můžete omlouvat nepřítomnost svého dítětě i formou SMS, vždy den předem!)

Třídu Hvězdiček navštěvuje celkem 24 dětí. Z toho 11 dívek a 13 chlapců. V tomto školním roce jsme přivítali 9 nových kamarádů.

Pro děti připravuje paní učitelka Vlaďka a Aneta zajímavý a rozmanitý program. Rádi malujeme, zpíváme, hrajeme si, posloucháme pohádky, cvičíme a tančíme. Každý si vybere, co ho nejvíc baví. Při hrách a dalších činnostech procvičujeme s dětmi výslovnost a rozvíjíme slovní zásobu dětí. Do her zařazujeme pokusy a experimentování. Dětem se věnujeme individuálně a skupinově, dle jejich věku, schopností a zájmů. Klademe  důraz především na děti předškolního věku, které pečlivě připravujeme na vstup do školy.

V letošním školním roce se zaměříme na rozvoj správné výslovnosti, obohacování slovní zásoby a na rozvoj grafomotorických dovedností dle zpracované metodiky. Budeme rozvíjet jemnou motoriku jako podporu řečových i konstruktivních schopnosti a dovedností využíváním vhodných stavebnic - stavbou podle plánků. Součástí každodenních činností ve školce bude spontánní pohyb, sportování s využitím tělovýchovného náčiní se zameřením na správné držení těla.

 

 CO PŘIPRAVUJEME:

,,S čerty nejsou žerty!"

  • Seznámení se zvyky a tradicemi (Mikuláš)
  • Báseň ,,Čertí dupáníčko" s pohybem 
  • Jazyková gymnastika - ,,Jak dělají čerti?, čerti vyplazují jazyk, čerti se šklebí..."
  • Grafomotorická cvičení - čertovské kudrliny (šnek)
  • Píseň: ,,Čertovská polka" ve dvojici za doprovodu klavíru
  • Cvičení s čertíky - Cesta do pekla - překážková dráha, protažení (3 cviky)
  • Počítání čertíků: ,,Přidej 2 čerty, kolik máš dohromady,...?"
  • Hry ,,Na peklo - Lucifer a čerti, Čertovská pošta..."
  • Čtení pohádky. ,,U všech čertů - Jiří Kahoun"

 

 FOCENÍ ODLOŽENO

 

 Vybíráme příspěvek SRPŠ (na výtvarné pomůcky a hračky do naší třídy) - informace + PODPIS v šatně Hvězdiček