Hvězdičky

118943617 2949657778595792 1666751403698636917 n

1. patro zeleného pavilonu

Učitelky: Vlaďka Kukučková, Aneta Holarová

Děti: 3 - 7 let

Provoz třídy: 7:00 - 16:30

Telefonní číslo třídy: +420 770 169 199 (na toto číslo můžete omlouvat nepřítomnost svého dítětě i formou SMS, vždy den předem!)

Třídu Hvězdiček navštěvuje celkem 24 dětí. Z toho 11 dívek a 13 chlapců. V tomto školním roce jsme přivítali 9 nových kamarádů.

Pro děti připravuje paní učitelka Vlaďka a Aneta zajímavý a rozmanitý program. Rádi malujeme, zpíváme, hrajeme si, posloucháme pohádky, cvičíme a tančíme. Každý si vybere, co ho nejvíc baví. Při hrách a dalších činnostech procvičujeme s dětmi výslovnost a rozvíjíme slovní zásobu dětí. Do her zařazujeme pokusy a experimentování. Dětem se věnujeme individuálně a skupinově, dle jejich věku, schopností a zájmů. Klademe  důraz především na děti předškolního věku, které pečlivě připravujeme na vstup do školy.

V letošním školním roce se zaměříme na rozvoj správné výslovnosti, obohacování slovní zásoby a na rozvoj grafomotorických dovedností dle zpracované metodiky. Budeme rozvíjet jemnou motoriku jako podporu řečových i konstruktivních schopnosti a dovedností využíváním vhodných stavebnic - stavbou podle plánků. Součástí každodenních činností ve školce bude spontánní pohyb, sportování s využitím tělovýchovného náčiní se zameřením na správné držení těla.

 

 CO OD 21.9. PŘIPRAVUJEME:

,,Maluje sluníčko červené jablíčko"

  • Děti si na tento týden přinesou 1 jablko.
  • Jablíčka budeme ochutnávat, malovat, modelovat, prozkoumávat, počítat, třídit
  • zazpíváme si píseň ,,Pod naším okýnkem"
  • budeme rytmizovat říkadlo ,,Byla jedna babka"
  • zacvičíme si s papírovými jablíčky a přečteme si pohádku,, O jabloňce".

24.9. dopoledne přijede do školky Rytmická show - 60 Kč