Hvězdičky

                       

118943617 2949657778595792 1666751403698636917 n

1. patro zeleného pavilonu

Učitelky: Vlaďka Kukučková, Sarah Staňková

Děti: 3 - 7 let

Provoz třídy: 7:00 - 16:30

Telefonní číslo třídy: +420 770 169 199 (na toto číslo můžete omlouvat nepřítomnost svého dítětě i formou SMS, vždy den předem!)

Třídu Hvězdiček navštěvuje celkem 24 dětí. Z toho 11 dívek a 13 chlapců. V tomto školním roce jsme přivítali 9 nových kamarádů.

Pro děti připravuje paní učitelka Vlaďka a Sára zajímavý a rozmanitý program. Rádi malujeme, zpíváme, hrajeme si, posloucháme pohádky, cvičíme a tančíme. Každý si vybere, co ho nejvíc baví. Při hrách a dalších činnostech procvičujeme s dětmi výslovnost a rozvíjíme slovní zásobu dětí. Do her zařazujeme pokusy a experimentování. Dětem se věnujeme individuálně a skupinově, dle jejich věku, schopností a zájmů. Klademe  důraz především na děti předškolního věku, které pečlivě připravujeme na vstup do školy.

V letošním školním roce se zaměříme na rozvoj správné výslovnosti, obohacování slovní zásoby a na rozvoj grafomotorických dovedností dle zpracované metodiky. Budeme rozvíjet jemnou motoriku jako podporu řečových i konstruktivních schopnosti a dovedností využíváním vhodných stavebnic - stavbou podle plánků. Součástí každodenních činností ve školce bude spontánní pohyb, sportování s využitím tělovýchovného náčiní se zameřením na správné držení těla.

 

 CO PŘIPRAVUJEME:  25.2. KARNEVAL U HVĚZDIČEK - v dopoledních hodinách.Přiveďte děti do 8,00 hod.Ráno v šatně děti převlékněte do kostýmu,můžete je nalíčit,namalovat

TO JE RÁJ,MÁME KARNEVAL

  • seznámení s písní KARNEVAL,hra na dětské hudební nástroje,chůze ve volném zástupu
  • ŠAŠKOVÁNÍ -cvičení s míčky,vyhazování,chytání,přehazování,předávání v různých polohách,POHYB.HRA :NA PALEČKA  A OBRA   
  • nápodoba pohybů,neverbální komunikace ,BÁSEŇ S POHYBEM
  • vyrobíme si čepičku pro šaška (malování,nalepování geometrických tvarů,zdobení krep.papírem)
  • KLAUNÍ  MECHECHE -taneček
  •  procvičíme a upevníme znalost geometrických tvarů (kruh,čtverec,trojúhelník,obdélník) a znalost barev
  • NA  AKROBATY- výskok na švédskou bednu z odrazového můstku+seskok, přeskok přes kozu
  • budeme ukládat předměty pomocí předložek místa (nad,pod,před,za,vedle....)