Berušky

cc8f48a8e33380747953ddb0589ea164

1. patro žlutého pavilonu

Učitelky: Lucie Zoubková, Alena Klierová

Asistent pedagoga: Věra Seidlová

Děti: 3 - 7 let

Provoz třídy: 6:00 - 6:30 - scházení dětí v oranžovém pavilonu, 6:30 - 16:00 - třída Berušek, 16:00 - 16:30 - zelený pavilon

Telefonní číslo: +420 770 169 201. Prosíme formou SMS zprávy.

Třídu Berušek navštěvuje 21 dětí - 12 chlapců a 9 dívek. V tomto školním roce jsme mezi námi přivítali 10 nových kamarádů.

Protože jsme "ŠKOLKA OTEVŘENÁ PRO VŠECHNY" i naši třídu navštěvují 3 děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Paní učitelky Lucka a Alena s pomocí paní asistentky Věry se budou snažit, aby každý den byl pro děti jiný a zajímavý. Děti se naučí nové básničky a písničky, doprovázet svůj přednes hrou na rytmické hudební nástroje, správné manipulaci s nůžkami a dalšími výtvarnými potřebami. Budou provádět dechová, jazyková a artikulační cvičení, procvičovat vhodným cvičením správné držení těla, seznámí se s prvky jógy, budou hrát pohybové hry a především HRÁT SI se svými kamarády, spolupracovat a mít jeden pro druhého pochopení.  S předškoláky budeme vypracovávat různé úkoly, procvičovat grafomotoriku, dbát na správný úchop tužky, rozvíjet předmatematické a předčtenářské dovednosti. Budeme dbát na to, aby se u nás každý cítil dobře, byl obklopen kamarády a obracel se s důvěrou na paní učitelky.

 CO SE NAUČÍME:

Ať je nám tu spolu hezky

* seznámíme se s pravidly chování u Berušek a povíme si, proč je důležité je dodržovat

* naučíme se básničku k mytí rukou

* naučíme se písničku o berušce

* povíme si, kdo všechno v MŠ pracuje

* řekneme si, které třídy jsou ještě v naší MŠ

* procvičíme barvy

*zahrajeme si pohybové hry

* zacvičíme si

 

______________________________________________________________

 

- 24.9. Rytmická show v MŠ - vybíráme 60,- Kč