Formy plateb a placení stravného

Platbu ze stravného je nutné uhradit vždy do 15. dne daného měsíce a  následovně:

  • inkasem ze všech bank
  • složenkou typu A
  • v hotovosti (výjimečně) u vedoucí školní jídelny

Ceny stravného

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na přístupném místě ve škole. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky   č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim. Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Dopolední svačina: 9,- Kč
Oběd: 23,- Kč
Odpolední svačina: 9,- Kč
Celodenní stravné: 41,- Kč

Dopolední svačina: 9,- Kč
Oběd: 23,- Kč
Svačina a oběd: 32,- Kč

Osobní konto každého strávníka je 1200 Kč (limit v bance)

Odhlašování stravného

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 12.30 hodin.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte v 11.15 hod v provozním pavilonu po předchozím nahlášení učitelce do 8.00 hod. Na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Odhlašování stravného

Ze stravování je zákonný zástupce povinen omluvit dítě do 12.00 předcházejícího dne. Pokud dítě náhle onemocní, může si rodič první den nemoci vyzvednout jídlo do čistých nádob ve třídě dítěte v době podávání oběda v 11.30 . Také odchod po obědě (bez odpolední svačiny) musí rodič hlásit den předem do 12.30 hod osobně, SMS zprávou, e-mailem nebo telefonicky na číslo 777 102 339. Pokud nebude dítě včas omluveno, rodiče hradí celodenní stravné, protože je nutné naplánovat potřebné množství surovin k vaření. Neodhlášené obědy propadají.

Podávání svačin: 08.30 - 09.00 hod., 14.15 - 14:50 hod.

Podávání obědů: 11.30 - 12.00 hod.

ODHLÁŠENÍ stravy:

Na telefony SMS do 12.30 hod.: Koťata - 770 169 198, Hvězdičky - 770 169 199, Sluníčka - 770 169 200, Berušky - 770 169 201, Medvídci - 770 169 202, Motýlci - 770 169 203

Pokud se nedovoláte do třídy, volejte na tel. vedoucí školní jídelny 777 102 339