Usnesení vlády ČR z 21.10.2020 o přijetí krizového opatření  omezuje sociální kontakty osob.

(pouze 2 osoby na veřejně přístupném místě)

Od 22.10.2020 může do MŠ vstupovat s  1 dítětem pouze 1 dospělý.  Z důvodu zachování odstupu prosíme, aby v jednotlivých šatnách byly vždy jen 2 dospělé osoby s dětmi.

Zazvoňte a vyčkejte na pokyn učitelky, jestli můžete vstoupit.

                                                                  Děkujeme za pochopení