Doporučený postup u akutních onemocněních v průběhu pandemie COVID 19

  1. Postup praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD)

 

  1. Onemocnění s teplotou primárně hodnotí jako respirační (střevní) infekt (onemocnění) bez určení původce a léčí dle příznaků.

  2. Maximálně využívá možnosti distanční péče – telefon, email, E-recept.

  3. Výtěr ke zjištění původce COVID-19 lékař indikuje (doporučí), pouze pokud je k tomu důvod (průběh nemoci, kontakty, rizikové děti).

  4. Pokud není vyšetření z pohledu PLDD indikováno (podle platných odborných doporučení)
    a přesto je osobou či institucí vyžadováno, je takové vyšetření zpoplatněno.

  5. Nemocnému dítěti doporučí lékař domácí léčení minimálně 10 dní.

  6. Pokud lékař zjistí vyšetřením pozitivitu SARS-CoV-2 (PCR) nařizuje pacientovi izolaci a dále se postupuje podle již vydaných doporučení.