Hygienická a epidemiologická opatření v souvislosti s nákazou COVID -19

 

5.1. Provoz a vnitřní režim školy

  

Povinnosti zákonných zástupců:

  • dezinfikovat ruce při vstupu do MŠ. Lidé s projevy infekčního onemocnění nebudou vpuštěni do budovy.
  • vstupovat do MŠ s rouškou nebo jinak zakrytými dýchacími cestami

  • zajistit dítěti jednu roušku v podepsaném sáčku, kterou si dítě nasadí na pokyn učitelky v případě podezření na výskyt příznaků COVID -19 ve třídě.

  • mít po celou dobu pobytu dítěte v MŠ dostupný telefon (nebo jiná osoba, která je zplnomocněna k vyzvedávání dítěte).

  • pokud vás kontaktuje  učitelka, že vaše dítě vykazuje znaky infekčního onemocnění, ihned si dítě vyzvednout. (učitelka je s dítětem ve zvláštní místnosti s ochrannými osobními prostředky)

  • v případě příznaků COVID -19 ihned kontaktovat telefonicky ošetřujícího lékaře, který podá škole informace o dalších opatřeních ve spolupráci s KHS.

  • nedávat dětem do MŠ vlastní hračky. (výjimečně může mít hračku dítě, které si na pobyt v MŠ zvyká.)

  • v případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění nebo chronických příznaků a alergií (rýma, kašel) předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost.

Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) se dodržuje v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor. 

 

 

Platnost od 25.8.2020 do odvolání                                                                                                                   Ludmila Mračková