Z důvodu zvýšení cen potravin od 1.9.2020 navyšujeme cenu stravného, protože chceme zachovat kvalitu jídelníčku s dostakem ovoce a zeleniny.

Dosud:             svačina 8 kč, oběd 20 Kč, přesnídávka 7 Kč, celkem 35 Kč

Od 1.9.2020 :  svačina 8 Kč, oběd 21 Kč, přesnídávka 8 Kč, celkem 37 Kč