Od 1.7.2020 mohou rodiče vstupovat do školy.

Od 7.7.2020  do 31.8.2020 budou děti ve dvou třídách. Provoz školy zůstává po dobu školních prázdnin nepřerušen. Výjimkou je týden od 10.8. -14.8.2020 ( nezájem rodičů) .

Od 7.7. - 24.7. je otevřen oranžový pavilon. 27.7. -7.8.2020  žlutý pavilon, 17.8. -31.8.2020 zelený pavilon

Školné hradí zákonný zástupce po celou dobu otevření MŠ, i když dítě do MŠ nedochází. 

Od 7.7.2020 – 1.třída – Medvídci, Berušky a Koťata.                2. třída – Sluníčka, Motýlci a Hvězdičky.

 Podmínky provozu mateřské školy

  • Provoz mateřské školy je dočasně omezen do 3.7.2020 - 6.30 - 16.00 hod. Jsou otevřeny 3 třídy. Třídy se již mohou spojovat.. Od 7.7.2020 bude již běžný provoz od 6.00 do 16.30 hod. Otevřeny budou 2 třídy.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID - 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí vstoupit do školy
  • Stravování se hlásí a omlouvá, jako obvykle, den předem. Stravování je zajištěno v MŠ za zvýšených hygienických požadavků. Není možné odnášet si jídlo v nádobách při prvním neomluveném dnu nemoci dítěte.
  • Doprovod dětí rodiči do prostor školy je možný, u dveří použije dítě a rodič dezinfekční stojan k dezinfekci rukou a u vstupu do třídy změří učitelka dítěti teplotu.
  • Ve třídách se bude více větrat a aktivity budou probíhat na zahradě, pokud to počasí jen trochu dovolí.
  • Do školky není možné vnášet hračky nebo jiné předměty.
  • Nadále probíhá zvýšená dezinfekce všech prostor školy
  • Ve zvýšené míře budeme dbát na důkladné mytí a dezinfekci rukou.

Tato opatření platí do odvolání