Seznam přijatých dětí

Seznam nepřijatých dětí

Prosíme rodiče nepřijatých dětí, aby přišli podepsat rozhodnutí do ředitelny školy do 9.6. 2020.(nebo si telefonicky domluvili jiný termín) Je nám líto, že jsme vám pro velký počet žádostí nemohli vyhovět.

Rodiče přijatých dětí zveme na schůzku 27.8.2020 v 15 hodin v mateřské škole. Dozvíte se informace o školním vzdělávacím programu a o poplatcích na školné a stravné. Seznámíte se také s paní učitelkou a s dalšími informacemi. Těšíme se na vás.