Co nás v říjnu čeká...

zájmové kroužky pro předškoláky - bruslení od 11.10., sportování v hale, sboreček Radovánek, kroužek Povídálek, kroužek Malé technické univerzity

29. -30.10. - školní podzimní prázdniny ( pro povinnou předškolní docházku)

 

Revitalizace zahrad