Zápis do MŠ se blíží

Zápis do MŠ bude 13.5. -15.5. od 8.00 do 12.00 v ředitelně školy.

Vyzvedněte si předem žádost a přineste ji vyplněnou na zápis i s doklady - občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, potvrzení o pobytu u cizinců, doklad o odkladu školní docházky u 6 letého dítěte. Při zápisu je vhodné mít s sebou zapisované dítě.  V době zápisu máte možnost navštívit s dítětem třídy v době od 8.00 do 10.00 hod.

Žádost si můžete stáhnout z webu školy. Časopis o školce je k dispozici v ředitelně školy pro všechny zájemce o místo v MŠ. Kriteria jsou zveřejněna v záložce - Chci přihlásit dítě do MŠ.

Revitalizace zahrad