Všem našim dětem přejeme krásné, slunečné a bezpečné prázdniny se spoustou dobrodružství a zážitků. 

Všem rodičům děkujeme za spolupráci, přejeme pohodovou dovolenou a těšíme se v září na viděnou.

 

kolektiv zaměstnanců MŠ Pohádka Cheb