Vážení rodiče,

vzhledem k trvalému nárůstu cen potravin bude cena stravného v naší mateřské škole od 1.6.2023 navýšena.

Přesnídávka ................ z 9,- Kč na 10,-Kč

Oběd .............................. z 23,-Kč na 26,-Kč (24,-Kč + 2,-Kč úhrada na pitný režim)

Odpolední svačina ..... z 9,-Kč na 10,-Kč 

Celkem ........................... z 41,-Kč na 46,-Kč (celodenní starva)

 

Celodenní stravné se celkem zvýší z 41,-Kč na 46,-Kč. 

Polodenní stravné se celkem zvýší z 32,-Kč na 36,-Kč.

Prosím, proveďte změnu limitu na souhlasu s inkasem ve svém peněžním ústavu z původních 1.800,-Kč na 2.000,-Kč. 

Děkujeme.