Velice rády bychom touto cestou podělovaly žákům 8. tříd, paní Mgr. Petře Černé a jejímu týmu kolegů ze 2. ZŠ Cheb.

Na středu 1.6. pro nás připravili báječný, úžasný a skvělý DEN DĚTÍ na školním hřišti!

Putování Šmoulí vesnicí nás bavilo, moc jsme si ho užili. 

Všechny činnosti byly promyšlené, přiměřené věku předškolních dětí a doplněné krásnými pomůckami a dekoracemi. 

Medajle na konci pro nás byla odměnou za naši pomoc a dobře odvedenou práci. ;-) 

Ještě jednou obrovský dík. 

Těšíme se na případná další setkání.