V době letních prázdnin bude v letošním školním roce naše MŠ uzavřena od 1.8. do 31.8.2022. 

V této době mají rodiče, v odůvodněných případech, možnost přeřazení dítěte na MŠ Cheb, Bezručova 1, p.o. .

Žádosti o přeřazení k dispozici u učitelek ve třídách. Vyplňené přineste nejpozději do 13.5.2022

Pokud bude vaše dítě v srpnu na danou MŠ přijato a nenastoupí, školné musíte zaplatit!