V úterý 21.9.2021 se ve třídě Sluníček uskutečnilo setkání rodičů vietmských dětí s Mgr. P.Kučerovou, která je speciálním pedagogem a ředitelkou MŠ Mgr. Ludmilou Mračkovou. Rodiče se dozvěděli, jaká je náplň jazykového kroužku, který je povinný pro předškolní děti - cizince. Prostřednictvím tlumočníka jsme rodiče seznámili s náplní jazykového kroužku a s knihami a obrázky, které při rozvoji českého jazyka využíváme. Vyzvali jsme rodiče, aby se společně s dětmi učili český jazyk, aby mohli svým dětem ve škole pomáhat. Rodiče se ptali na vše, co je zajímalo. Moc děkujeme panu Vinh Quang Pham za tlumočení. Foto ve fotogalerii.