Oznámení  pro rodiče

Změnou vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, se mění finanční limity na nákup potravin.

Ceny stravného od 1. 9. 2021

PŘESNÍDÁVKA         9,- Kč

OBĚD                      23,- Kč

SVAČINA                   9,- Kč

Celkem celodenní stravování 41,- Kč,  Polodenní 32,- Kč.

Z důvodu změny ceny stravného, zvyšujeme zálohu z 1000,-Kč na 1200,-Kč. Rozdíl ve výši 200,-Kč Vám bude vyúčtován první inkasní platbou 15.9.2021.

LIMIT STRAVNÉHO INKASEM ZŮSTÁVÁ VE VÝŠI 1800,- Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání – školné  se od 1.9.2021 zvyšuje na 500 Kč. Upravte si v bance trvalou platbu.