Rada města rozhodla dne 6.5.2021 o zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání na 500 Kč od 1.9.2021.

Zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání - usnesení RM

Důvodová zpráva ke zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání