Za měsíc březen bylo vráceno školné rodičům na účet v plné výši - 300 Kč.

Za měsíc duben bude  rodičům z IZS, jejichž děti navštěvovaly MŠ od 12.4.2021, vráceno 75 Kč ( za jeden týden) a ostatním rodičům 225 Kč ( za 3 týdny v dubnu). Vratku poukážeme na účet rodičů s trvalým příkazem v květnu, po dubnové uzávěrce.