Velice vám děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku. Příznivé hodnocení rodičů je pro nás závazkem. Věříme, že dotazník přispěje ke zkvalitnění práce školy a prohloubí vzájemnou důvěru mezi rodiči a školou.

https://docs.google.com/forms/d/1-knBOOOWmQ5okzN9KABrLv7Fpqy81FrbhyigKs0MH7E/edit#responses