Vážení rodiče,

mateřská škola bude v červenci 2021 uzavřena. V měsíci červenci je možné, přihlásit dítě na dočasnou docházku do MŠ Bezručova ulice. Pokud potřebujete nutně, aby docházelo dítě do této MŠ v červenci , jste povinni do 14.5.2021 odevzdat učitelce vyplněnou žádost. Ke stažení zde Žádost o přeřazení

Vyplňte, prosím, ve třídě přiloženou tabulku na srpen 2021 a podepište. V srpnu bude otevřen omezený počet tříd – dovolené, údržba, děti z MŠ Bezručova.

Rodičům, mladších dětí, kterým není umožněna přítomnost v MŠ, zavoláme příští týden a budeme docházku dětí o prázdninách zjišťovat telefonicky.    

Děkujeme za pochopení