Distanční výuka pro předškolní děti 

Kromě konkrétních zaslaných činností pro děti vám předkládáme ještě několik nápadů pro inspiraci pro domácí vzdělávání:

 • Věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte
 • Podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe- oblékání, hygiena)
 • Zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)
 • Dbejte na pravidelný denní režim
 • Podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslavy )
 • Zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“, třídění…)
 • Čtěte dětem pohádky, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky, nakreslete obrázek k pohádce
 • Společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry
 • Pohyb venku je pro děti nepostradatelný – využívejte příznivých podmínek pro koulování, bobování, lyžování, házení šiškou do výšky, dálky, pozorování přírody, ptáčků, stopy ve sněhu, sběr přírodnin, stavby z kamínků a větviček
 • Povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité
 • Sdělte učitelkám, co se dětem dařilo, co je zaujalo, o čem by se děti chtěly dozvědět více. A naopak - co jim dařilo méně. Pochlubte se ve školce výtvory a výkresy dětí.

 

Využijte nabízené příležitosti k tomu, abyste své děti lépe poznali a užili si společný čas v rodině.

Přejeme  Vám pevné zdraví a brzké setkání ve školce.