Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let k nástupu do MŠ

Publikováno: 26. 07. 2021

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla: • V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.  Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

▪ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace. Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí (viz výše).

Provoz MŠ v srpnu

Publikováno: 01. 07. 2021

Od 1. do 13.8.srpna bude v provozu oranžový pavilon. Děti ze třídy Motýlků a Medvídků budou ve třídě Motýlků a v přízemí ve třídě Medvídků budou děti ze Sluníček, Berušek a Koťátek. Otevřena bude i třída Hvězdiček v zeleném pavilonu. Budou v ní děti z Hvězdiček a děti z MŠ Bezručova ul.

Od 16.-31.6.2021 budou v provozu žlutý pavilon a třída Koťátek. V přízemí budou děti ze třídy Sluníček, Berušek, Koťátek. Ve třídě Berušek budou děti ze třídy Motýlků a Medvídků.

děti z MŠ Bezručova ul. a z Hvězdiček budou ve třídě Koťátek v zeleném pavilonu.

Po návratu ze zahraničí dodržujte pravidla stanovená MZČR viz další článek 

Uzavření mateřské školy o prázdninách

Publikováno: 16. 06. 2021

Od 1.7. do 31.7.2021 uzavřena.

Přihlášené děti budou chodit do MŠ Bezručova ul. v Chebu. Od 1.8.2021 bude otevřena pro přihlášené děti.

Úřední den dny o prázdninách  1.7.2021, 15.. a  30.7.2021. tel. 778 424 875 od 9.00 do 11.00 hod.