Vratka za školné za období uzavření MŠ

Publikováno: 27. 04. 2021

Za měsíc březen bylo vráceno školné rodičům na účet v plné výši - 300 Kč.

Za měsíc duben bude  rodičům z IZS, jejichž děti navštěvovaly MŠ od 12.4.2021, vráceno 75 Kč ( za jeden týden) a ostatním rodičům 225 Kč ( za 3 týdny v dubnu). Vratku poukážeme na účet rodičů s trvalým příkazem v květnu, po dubnové uzávěrce.

 

Zahájení provozu MŠ pro všechny děti

Publikováno: 21. 04. 2021

 Od pondělí 26.dubna 2021 je mateřská škola otevřena pro všechny děti. Děti nastoupí do svých tříd. Provoz školy nebude omezen. Děti nebudeme testovat, nemusí mít roušky.

Rodiče musí své dítě přihlásit  den předem, tj. do pátku 23.4. do 12 hodin ke stravování. Omezen je počet rodičů v šatně na dva s respirátorem. Z důvodu nešíření nákazy COVID-19 vás žádáme, abyste se nezdržovali v šatně a umožnili tak ostatním rodičů vstup do MŠ.

Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, která je platná od 26. 4. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující

Povinnost podrobit se testování jako podmínka osobní účasti na vzdělávání se nevztahuje na dítě v mateřské škole v Královéhradeckém kraji a Karlovarském kraji (rozhodné je místo výkonu činnosti dané mateřské školy v daných krajích, nikoliv odkud pochází dítě)

 • povinnost podrobit se testování jako podmínka osobní účasti na vzdělávání se nevztahuje na dítě v mateřské škole v Královéhradeckém kraji a Karlovarském kraji (rozhodné je místo výkonu činnosti dané mateřské školy v daných krajích, nikoliv odkud pochází dítě) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Těšíme se na Vás a vaše děti

Provoz MŠ o prázdninách

Publikováno: 12. 04. 2021

Vážení rodiče,

mateřská škola bude v červenci 2021 uzavřena. V měsíci červenci je možné, přihlásit dítě na dočasnou docházku do MŠ Bezručova ulice. Pokud potřebujete nutně, aby docházelo dítě do této MŠ v červenci , jste povinni do 14.5.2021 odevzdat učitelce vyplněnou žádost. Ke stažení zde Žádost o přeřazení

Vyplňte, prosím, ve třídě přiloženou tabulku na srpen 2021 a podepište. V srpnu bude otevřen omezený počet tříd – dovolené, údržba, děti z MŠ Bezručova.

Rodičům, mladších dětí, kterým není umožněna přítomnost v MŠ, zavoláme příští týden a budeme docházku dětí o prázdninách zjišťovat telefonicky.    

Děkujeme za pochopení

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/22 je koná od 3.-14.5.2021

Publikováno: 29. 03. 2021

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/22  se koná od 3. až 14.5.2021 od 8.00 do 12.00

Vzhledem k epidemiologickým opatřením bude probíhat distančně. Dokumenty k zápisu si můžete vyzvednout v MŠ od 19.4.2021 v ředitelnbě školy nebo si je stáhnout na webových stánkách v složce - Chci přihlásit dítě do MŠ.

Je nutné odevzdat vyplněné a podepsané tyto dokumenty:

 • žádost o přijetí
 • potvrzení o očkování
 • prostou kopii rodného listu
 • cizinci – kopii potvrzení o trvalém pobytu

Rodiče dětí narozených 1.9.2015 – 31.8.2016, které nastupují k povinné předškolní docházce  donesou vyplněné :

 • žádost o přijetí
 • prostá kopie rodného listu
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud je dítě 6-leté
 • cizinci – kopii potvrzení o trvalém pobytu

Potřebné dokumenty doručte na naší Mš jedním z následujících způsobů v termínu od 3.5. do 14.5.2021.

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • poštou na adresu školy (Mateřská škola Cheb, 26.dubna 39,350 02 Cheb)
 • v obálce do schránky Mateřské školy
 • osobní předání pouze po telefonické domluvě s ředitelkou – 778 424 875

Registrační číslo Vám bude odesláno e-mailem po obdržení všech dokumentů, potvrďte jeho přečtení. Toto číslo bude místo jména Vašeho dítěte na seznamu o přijetí, nepřijetí…

Nahlédnutí do spisu lze 24.5.2021 od 8.00. do 12.00.hod.

Seznam  přijetí/nepřijetí dle registračních čísel bude zveřejněno 28.5.2021 na webu školy a na úřední desce školy v areálu školy.

Pokyny k elektronickému předzápisu:


pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na
informační stránku naší MŠ:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-26-dubna

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk
vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ
stanoveným způsobem.

Uzavření MŠ o letních prázdninách v roce 2021

Publikováno: 29. 01. 2021

V roce 2021 bude MŠ uzavřena v měsíci červenci . V nezbytných případech mohou být děti přihlášeny na dočasnou docházku do MŠ Bezručova. Prosíme vás, domluvte si dovolenou na měsíc červenec. V srpnu budou v provozu jako vždy pouze 2 pavilony. Budou probíhat nutné opravy a generální úklid.

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID -19

Publikováno: 16. 09. 2020

 Doporučený postup u akutních onemocněních v průběhu pandemie COVID 19

 1. Postup praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD)

 

 1. Onemocnění s teplotou primárně hodnotí jako respirační (střevní) infekt (onemocnění) bez určení původce a léčí dle příznaků.

 2. Maximálně využívá možnosti distanční péče – telefon, email, E-recept.

 3. Výtěr ke zjištění původce COVID-19 lékař indikuje (doporučí), pouze pokud je k tomu důvod (průběh nemoci, kontakty, rizikové děti).

 4. Pokud není vyšetření z pohledu PLDD indikováno (podle platných odborných doporučení)
  a přesto je osobou či institucí vyžadováno, je takové vyšetření zpoplatněno.

 5. Nemocnému dítěti doporučí lékař domácí léčení minimálně 10 dní.

 6. Pokud lékař zjistí vyšetřením pozitivitu SARS-CoV-2 (PCR) nařizuje pacientovi izolaci a dále se postupuje podle již vydaných doporučení.

 

Dodatek ke školnímu řádu - COVID -19

Publikováno: 27. 08. 2020

 

Hygienická a epidemiologická opatření v souvislosti s nákazou COVID -19

 

5.1. Provoz a vnitřní režim školy

  

Povinnosti zákonných zástupců:

 • dezinfikovat ruce při vstupu do MŠ. Lidé s projevy infekčního onemocnění nebudou vpuštěni do budovy.
 • vstupovat do MŠ s rouškou nebo jinak zakrytými dýchacími cestami

 • zajistit dítěti jednu roušku v podepsaném sáčku, kterou si dítě nasadí na pokyn učitelky v případě podezření na výskyt příznaků COVID -19 ve třídě.

 • mít po celou dobu pobytu dítěte v MŠ dostupný telefon (nebo jiná osoba, která je zplnomocněna k vyzvedávání dítěte).

 • pokud vás kontaktuje  učitelka, že vaše dítě vykazuje znaky infekčního onemocnění, ihned si dítě vyzvednout. (učitelka je s dítětem ve zvláštní místnosti s ochrannými osobními prostředky)

 • v případě příznaků COVID -19 ihned kontaktovat telefonicky ošetřujícího lékaře, který podá škole informace o dalších opatřeních ve spolupráci s KHS.

 • nedávat dětem do MŠ vlastní hračky. (výjimečně může mít hračku dítě, které si na pobyt v MŠ zvyká.)

 • v případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění nebo chronických příznaků a alergií (rýma, kašel) předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost.

Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) se dodržuje v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor. 

 

 

Platnost od 25.8.2020 do odvolání                                                                                                                   Ludmila Mračková

 


 

Nabídka volného pracovního místa

Publikováno: 05. 06. 2020

Hledáme kvalifikovaného asistenta pedagoga ( kurz pro asisistenty pedagoga nebo pedagogické vzdělání) na 0,6 úvazku od 1.9.2020. Nabídky životopisů posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo si domluvte schůzku s ředitelkou školy Mgr. L.Mračkovou - 778 424 875.