Informace k prázdninovému provozu

Publikováno: 24. 06. 2022

V době letních prázdnin je naše školka otevřena v červenci.

Prázdninový provoz začíná 1.7.2022.

Provoz je částečně omezen - pouze na 3 třídy!

Začínáme v oranžovém pavilonu a přízemí žlutého pavilonu od 6:00 do 16:30.

Děti se scházejí a rozcházejí na oranžovém pavilonu.

Ve třídě Medvídci (přízemí) se scházejí od 6:00h. a rozcházejí se do 16:30 ve třídě Motýlci (1.patro). 

Děti přeřazené z MŠ Bezručova budou ve třídě Sluníčka, přízemí žlutého pavilonu. 

Provoz třídy Sluníčka je od 6:30h. do 16:00h.

Informace o umístění svých dětí do tříd v době prázdninového provozu dostanete od učitelek na svých třídách.

 

Poděkování

Publikováno: 06. 06. 2022

Velice rády bychom touto cestou podělovaly žákům 8. tříd, paní Mgr. Petře Černé a jejímu týmu kolegů ze 2. ZŠ Cheb.

Na středu 1.6. pro nás připravili báječný, úžasný a skvělý DEN DĚTÍ na školním hřišti!

Putování Šmoulí vesnicí nás bavilo, moc jsme si ho užili. 

Všechny činnosti byly promyšlené, přiměřené věku předškolních dětí a doplněné krásnými pomůckami a dekoracemi. 

Medajle na konci pro nás byla odměnou za naši pomoc a dobře odvedenou práci. ;-) 

Ještě jednou obrovský dík. 

Těšíme se na případná další setkání.

  

Uzavření MŠ v době prázdnin

Publikováno: 06. 05. 2022

V době letních prázdnin bude v letošním školním roce naše MŠ uzavřena od 1.8. do 31.8.2022. 

V této době mají rodiče, v odůvodněných případech, možnost přeřazení dítěte na MŠ Cheb, Bezručova 1, p.o. .

Žádosti o přeřazení k dispozici u učitelek ve třídách. Vyplňené přineste nejpozději do 13.5.2022

Pokud bude vaše dítě v srpnu na danou MŠ přijato a nenastoupí, školné musíte zaplatit!

 

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2022/23

Publikováno: 23. 03. 2022

Vážení rodiče, blíží se čas kdy budete chtít přihlásit Vaše dítě do MŠ.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít v době od 11.04. 2022 do 22.04.2022 Elektronického předzápisu.

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz 

stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší 

MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/cheb-26-dubna

Program vás navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva pediatra, ...), a pak vše,

v době řádného zápisu  03.05.2022 - 05.05.2022 denně od 8:00 do 12:00, osobně doručit do MŠ. 

V systému Elektronického předzápisu můžete také

provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádsosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

! Elektronický předzápis neznamená přijetí dítěte do MŠ !

K zápisu rodiče přinesou: vyplněnou žádost o přijetí, rodný list dítěte a potvrzení o očkování od pediatra.

Očkování není nutné u dětí, které budou plnit ve šk.roce 2022/23 povinnou předškolní docházku.

K zápisu se dostaví rodiče spolu s dětmi. 

 

V případě, že nevyužijete  elektronického  předzápisu, můžete si žádost osobně vyzvednout v kanceláři školy.

Vyplněné dokumenty je kromě výše uvedeného také možné doručit následujícími způsoby: 1. do datové schránky MŠ; 2. emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce; 3. poštou; 4. do schránky MŠ.

 

Těšíme se na Vás.

Kolektiv MŠ Pohádka

Změna ředitelky školy

Publikováno: 11. 01. 2022

Od 1.2.2022 byla RM Chebu  do funkce ředitelky Mateřské školy Cheb, 26.dubna 39 - Pohádky jmenována Bc. Eva Fikejzová. Nová paní ředitelka pracovala v MŠ dosud jako učitelka ve třídě Medvídků.